Helge Jensen med bok om Bergen i Edvard Griegs tid

Helge Jensen (Kanonhaugen) løser et gaveproblem for mange med sin nye bok ”Bergen i Edvard Griegs tid”. Foto: privat.

Helge Jensen kommer i «Bergen i Edvard Griegs tid» mede unik bergenshistorie mellom 1843 og 1916.

Helge Jensen fra Kanonhaugen har brukt sine første år som pensjonist på en måte mange vil takke han for: han har gjort 70 års bergenshistorie levende mellom to permer i boken Bergen i Edvard Griegs tid. Til glede for alle som elsker bergensiana – og for dem som får det lettere når årets julegaver skal kjøpes inn.

Edvard Grieg (1843-1907) oppholdt seg store deler av sitt liv i sin egen fødeby Bergen, samtidig som byen i denne perioden gikk gjennom viktige endringer.

Mennesker og miljøer

Helge Jensen presenterer i boken et betydelig bildemateriale fra disse årene i Bergen. Gjennom fyldige tekster og praktfulle, gamle fotografier forteller han om mennesker, miljøer, arbeids- og næringsliv fra Griegs fødeår 1843 til den store bybrannen i 1916, som la hele det gamle sentrum i grus.

Jensen har brukt mye tid i Billledsamlingen til Universitetsbiblioteket i Bergen og har fått med seg mange godbiter fra fotografiets barndom fra en by i forandring

Vi får innblikk i store begivenheter og hverdagsliv, fintfolk og fattigfolk, sykdom og helse. Viktige endringer i transport, teknologi og industri er også med, og forfatteren forteller om byens arkitektur og vitenskapens rolle i Bergen.

Griegs liv bakteppe

Edvard Grieg sitt liv ligger som et bakteppe gjennom boken, og gir sammen med bilder og inngående bildetekster et spennende og rikt bilde av Bergen på 18- og 1900- tallet.  Bergen i Edvard Griegs tid setter datidens Bergen i fascinerende relieff til byen slik vi kjenner den i dag, og utgjør en enestående lokalhistorisk dokumentasjon. Boken er utgitt på Skald Forlag i Leikanger.

Helge Jensen er født i 1946 og er pensjonert lærer/1.amanuensis i realfag ved Høgskolen i Bergen. Han er også lokalhistoriker og var billedredaktør og en av fire forfattere av boken LANDÅS. Fra lystgårder og husmannsplasser til drabantby.

Bernt Endre Johnsen fra Kolstien har stått for formgivningen av ”Bergen i Edvard Griegs tid”. Foto: privat.

Bernt Endre Johnsen fra Kolstien har stått for formgivningen av ”Bergen i Edvard Griegs tid”. Foto: privat.

Formgiver fra Landås

Formgivningen av Bergen i Edvard Griegs tid er foretatt av en annen landåsbeboer, Bernt Endre Johnsen (født i 1957), bosatt i Kolstien. Han er utdannet ved Parsons School of Design, New York City, og har arbeidet i flere designbyråer og reklamebyråer i Oslo og Bergen. Han har undervist ved Kunsthøgskolen i Bergen og underviser for tiden i art direction og kreativitet ved Norges Kreative Høyskole. Han har særlig arbeidet med visuell profilering og redaksjonell design. Johnsen er premiert i konkurranser som Gullblyanten, Visuelt og Årets vakreste bøker.

Sammen med Helge Jensen var han billedredaktør for LANDÅS. Fra lystgårder og husmannsplasser til drabantby. Han var også ansvarlig for designen. Øvrige medarbeidere i redaksjonen for boken om Landås var Einar Høgmo og Inger Elisabeth Haavet.