Slettebakken fylkesvinner i Gylne måltidsøyeblikk

Måltidene står sentralt på Slettebakken Menighets Eldresenter.

Slettebakken menighets eldresenter ble fylkesvinner i konkurransen Gylne måltidsøyeblikk.

Midtbygda sykehjem og Søreide sykehjem var de andre to nominerte i konkurransen. Senteret fikk pris i form av diplom og blomster, og gode ord på veien. Stine Semb fra Landbruks- og matdepartementet holdt et engasjert innlegg om behovet for økt fokus på kvalitetsmat til eldre både i og utenfor sykehjem. Hun oppfordret alle til å bli med i «Matgeriljaen», og lære av hverandre på veien mot enda bedre mattjenester i sykehjem.

Som vinner i Hordaland gikk senteret videre til den nasjonale konkurransen med vinnere fra alle fylker.

I april 2001 vedtok Bergen bystyre en ny kjøkkenstruktur ved sykehjemmene i Bergen. Hensikten med kjøkkenreformen og ny kjøkkenstruktur var «gjennom moderne produksjonsmetoder å frigjøre personell til pleiefaglige oppgaver, og samtidig sikre god og ernæringsmessig sunn mat til beboere ved institusjoner og hjemmeboende brukere av middagsleveranser fra kommunen». Reformen ble iverksatt mot sterke protester. Slettebakken menighets eldresenter er en ideell stiftelse som har driftsavtale med Bergen kommune. Senteret klarte å beholde kjøkkenet.

Beholdt kjøkken og kokker

De fleste institusjoner får i dag maten ferdig laget fra storkjøkken, og varmer den opp før bruk.  På Slettebakken har man valgt å beholde kokker og produksjonskjøkken. Det gir mange muligheter til å bruke maten som mer enn føde, blant annet ved at man får innspill fra de som spiser ved senteret.  Man kan variere etter sesong, lyst, ønsker og behov. Senterets tre kokker, Hege Algrøy, Hilde Bøe og Renate I. Knudsen, lager sin egen smak på kjøttkakene.

Takket være kjøkkenet kan man enkelt lage i stand både grillfest, rømmegrøt med pårørende, julebord osv.  Det å ha fagfolk på huset er også en fordel i forhold til sammensetning av måltidene, og utnytting av ressursene. Maten er også viktig i forhold til å skape miljø og atmosfære. Hver dag serveres det mat til om lag 100 gjester.

Middag når folk flest har middag

Før Slettebakken meldte seg på konkurransen hadde senterets brukerpanel vurdert rettene, og både på kjøkken- og beboermøter blir mat og menyer diskutert. På Slettebakken har man i om lag ti år hatt samme døgnrytme på måltidene som de fleste beboerne har vært vant med, med lunsj midt på dagen og middag på ettermiddagstid. Da spiser man samlet, etterfulgt av en hyggelig kaffestund på stuene. God stemning rundt måltidene betraktes som meget viktig på Slettebakken.  Derfor er personalet til stede under måltidene. Deres oppgave er ikke bare å sørge for at de spiser nok, men også at det skapes en god dialog rundt bordet.

Bilder og ukemeny

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har satt mat og måltider på sykehjem rundt om i landet på dagsorden og oppfordret alle sykehjem til å delta i den nasjonale fotokonkurransen Gylne måltidsøyeblikk.

Institusjonene skulle sende inn bilder av en normal middagstallerken for 5–7 ukedager inkludert ukemenyen, og minst ett bilde av spisebordet og av spiserommet. Institusjonen måtte bekrefte at Helsedirektoratets anbefalinger i Kosthåndboka ligger til grunn for ukeplanen og at maten er i henhold til de økonomiske rammene som institusjonene forholder seg til. Konkurransen skal bidra til økt oppmerksomhet om hva som serveres, hvordan maten presenteres samt gi matglede og matlyst. Målet er å redusere underernæring og gjøre måltidene til dagens høydepunkt for brukere og beboere på sykehjem og behandlingsinstitusjoner.