– Vi føler vi blir mer og mer innebygget

Beboerne i Borettslaget Vikens gate 10-12-14 føler seg mer og mer innebygget som følge av utbyggingen i området de siste årene.

Naboer til hotellet som kommer i Bøhmergaten 42-44 er redd for at det blir dårligere med lys, støy og trafikkforhold.

Boerne i Vikens gate 10-12-14 har i flere omganger protestert mot påbygg og tilbygg til Bøhmergaten 42-44.

– En utbygging, mener vi, vil føre til en ytterlig forverring av lys, støy og trafikkforhold, skriver styret i Borettslaget Vikens gate 10-12-14 i sin merknad til nabovarselet de mottok. De var imot da forslaget ble lagt frem, med negativ innstilling fra administrasjonen. Siden sa byråd Henning Warloe ja, og i sommer klaget beboerne i Vikens gate 10-12-14 på vedtaket.

Redusert lys og mindre utsikt

Det har skjedd mye i beboernes nærområde de siste årene. Etter godkjenning av påbygg på nabobygget Michael Krohns gate 8 og oppføring av Den Norske Banks nybygg på det tidligere BMV-området har beboerne fått redusert lysforhold og mistet utsikten til Puddefjorden.

-Videre er gang/sykkel, biltrafikken og parkeringsforholdene i området til tider kaotiske. Slik forholdene er nå er det i prinsippet fem trafikkpunkter som møtes midt i svingen. Da er også inn-/utkjøring til KIWI tatt med. Dette er i dag, etter vårt syn, meget uoversiktlig og trafikkfarlig, skriver beboerne.

Utbyggingen i nærområdet har ikke ført med seg forbedringer når det gjelder gang/sykkelsti, vei eller parkeringsplasser. Michael Krohns gate skulle være en miljøgate, men har ikke ført til noen miljøgevinst. Flere ganger i døgnet er alle gater i området fylt med biler, med lite plass til gående og syklister. Dette fører med seg støy og forurensning.

Arbeidet med utvidelsene i Bøhmergaten 42-44 har kommet godt i gang. Foruten tilbygg blir det en etasje i høyden. Særlig for beboerne i Vikens gate 10 betyr det at de mister det lille av sol de har på visse tider av året, ifølge protesten.

Borettslaget i Vikens gate som har protestert mot hotellutbyggingen er bebyggelsen i bakgrunnen til venstre.

Borettslaget i Vikens gate som har protestert mot hotellutbyggingen er bebyggelsen i bakgrunnen til venstre.