Kunst- og designhøgskolens nybygg reiser seg i Møllendal

Kunsthøgskolen i Bergen ferd i ferd med å reise seg i Møllendal. Høsten 2017 tas bygget i bruk.

Veggene har begynt å reise seg på den nye Kunst- og designhøgskolen i Bergen i Møllendal. Høsten 2017 flytter skolen inn i nybygget, som er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta.

Kunst- og designhøgskolen samarbeider med Statsbygg og Kunnskapsdepartementet om samlokalisering av alle KHiB sine funksjoner i Møllendalsveien. Arbeidet på tomten startet i vår, og nå aner man konturene av bygget som virkeliggjør Snøhettas arkitekttegninger.

Ti års prosjektering

Byggeprosjektet har pågått siden 2005 da arkitektkontoret Snøhetta vant den internasjonalt utlyste konkurransen. Siden den gang har bygningskonstruksjonen gjennomgått en rekke revisjoner for å redusere kostnadsnivået.

Fakta om bygget: Brutto bygningsareal 14.500 kvm. Kostnadsestimat: ca 1 milliard pr. mars 2014

Første Snøhetta-bygg i Bergen

Kunst- og designhøgskolens nybygg blir det første Snøhetta-bygget i Bergen. Det blir også det nest største kulturbygget i Bergen etter Grieghallen.

Tomten var bebygd med en særegen industrihall fra 1950-tallet, som en del av Sverre Muncks kranfabrikk. Tomten er på 11,45 dekar og eies av staten ved Statsbygg. Steinmuren og trær langs Møllendalsvegen har kulturhistorisk verdi og deler av muren skal bevares.

Forventninger til nybygget

Nye lokaler for kunst- og designhøgskolen skal stimulere til økt tilhørighet, til fellesskap mellom ansatte og mellom utdanningene/profesjonene og skal fremme et dynamisk arbeids- og læringsmiljø. De nye lokalene skal fremme tverrfaglighet og utvikling av sammensatte kompetanser.

KHiB leier i dag lokaler seks steder i Bergen. Dette fører til tungvint drift. Forvaltning og drift av en samlet bygningsmasse skal gi vesentlige besparelser i energibruk, transport og andre driftsutgifter.

Utstilling om bygget

Fra 5. til 28. desember kan du se en utstilling om bygget i Rom 8 i Vaskerelven. – Med Kunst- og designhøgskolens nye bygg i Møllendal får vi et bygg som er skreddersydd for å drive kunst- og designutdanning på høyeste nivå. I dette enestående bygget vil vi videreutvikle vårt sterke fagmiljø som utfordrer etablert praksis, er nytenkende innenfor kunst- og designfeltet og øke kunnskap om og formidling av resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid, skriver rektor Gerd Tinglum ved Kunst- og designhøgskolen i utstillingsbrosjyren.

I utstillingen vises blant annet en modell av det nye bygget, aluminiumsplatene bygget skal kles inn i og plantene som landsskapsarkitektene har plukket ut til uteområdene. Åpningstider: Tirsdag – fredag kl. 14 – 18, lørdag – søndag 12-16, mandag stengt. Utstillingen står frem til 20.12. Utstillingen er også åpen 27. og 28.12 i romjulen.

Illustrasjonsbilde inne fra nybygget. Illustrasjon: MIR/Snøhtetta.

Illustrasjonsbilde inne fra nybygget. Illustrasjon: MIR/Snøhtetta.

Illustrasjonsfoto avnybygget .Illustrasjon: MIR/Snøhtetta.

Illustrasjonsfoto av nybygget .Illustrasjon: MIR/Snøhtetta.

Illustrasjonsbilde nybygget. Illustrasjon: MIR/Snøhtetta.

Illustrasjonsbilde nybygget. Illustrasjon: MIR/Snøhtetta.