Nymarks gutter 14-trener deltar i ettårig lederprogram

Nymark IL vil få god nytte av erfaringene Axel Berg Mehn-Andersen gjør på idretts- og fotballkretsens ettårige lederprogram. Blant oppgavene det skal jobbes med er involvering av ungdom i egen klubb og utvikling av jente- og kvinnefotballen. Bildet er tatt på en av årets kamper til Nymark gutter 14, som Mehn-Andersen trener. Foto: Nymark IL.

Hordaland fotballkrets, i samarbeid med Hordaland idrettskrets, startet i høst et ettårig lederprogram for unge. Blant de 20 deltakerne er Axel Berg Mehn-Andersen fra Nymark IL. Programmet henvender seg til unge som i dag har rolle som trener, dommer, styremedlem eller andre verv, og som ønsker å tilegne seg mer kompetanse og trygge seg i rollen sin, for å gjøre en bedre jobb for klubben sin over tid.

Axel Berg Mehn-Andersen er trener for Nymark Gutter 14 1 og 2. For lesere av fotballnerd.no vil han være kjent som en aktiv skribent med mange saker om internasjonal fotball.

Studietur til Oslo
Deltakerne går gjennom fem dags- og helgesamlinger. Her lærer de mer både innenfor sitt fagfelt og fotball generelt og skaper nettverk. De blir fulgt opp av en fagperson i fotballkretsen. I løpet av programmet skal deltakerne en kort praksisrelatert refleksjonsoppgave innenfor valgfritt fagfelt.

Programmet startet opp i oktober og avsluttes i mai 2016.  Den andre samlingen var en studietur til Oslo i november i forbindelse med cupfinalehelgen. På programmet stod blant annet Norges Fotballforbunds seminar for ledere, interne foredrag, samt finalekamper i de ulike klasser som ble spilt gjennom helgen.
På lederseminaret var årets tema «verdibasert ledelse». Her fikk deltakerne høre innlegg fra ulike hold, der både landslagstrenere, klubbledere, fotballpresident, idrettspresident og ledere fra det private næringsliv delte av sine erfaringer. På ettermiddagen var det mulig for de av deltakerne som ønsket det å følge SK Brann sitt G16 lag i cupfinale mot Lillestrøm, en kamp Lillestrøm vant 4-1.

«Kvinner på sentral midtbane»
Lørdag bestod programmet av innlegg fra landslagstrener for kvinnelandslaget, Roger Finjord, som snakket om hvordan han jobber med å skape «det gode lag». Videre fikk deltakerne et nærmere innblikk i hvordan det jobbes i NFF Troms med utvikling av jente- og kvinnefotballen gjennom prosjektet «kvinner på sentral midtbane». Tredje innlegg ble holdt av NFF Hordalands kretsleder, Tore-Christian Gjelsvik, som sammen med medlem i NFF Hordalands lederkomité, Elling Sundberg, snakket om hvordan kretsen og klubbene jobber med NFF Kvalitetsklubb.

Frem til neste samling i midten av januar vil deltakerne jobbe med oppgaver relatert til NFF Kvalitetsklubb og hvordan man på en god måte kan skape involvering av ungdom i egen klubb.

Etter helgesamling i januar og fotballederkurs i mars er det avsluttende samling i mai. Den siste samlingen blir satt når terminlisten for 2016 foreligger, fordi man ønsker å ha den i forbindelse med en kamp.

Klubbens utbytte og forpliktelser
Målet er at klubben skal styrkes gjennom at unge tillitsvalgte får økt kompetanse, nettverk og motivasjon til å bidra på en positiv måte i klubben. Axel Berg Mehn-Andersen og de 19 andre som deltar vil få innsikt i mange fagfelt i fotball, og utvikle seg som leder innenfor sitt ønskede fagfelt. Nymark IL vil således få god nytte av de kunnskapene som Axel opparbeider seg.

Fremtidens ledere: damelandslagets trener Roger Finjord var en av foredragsholderne gruppen med unge ledere, blant andre Axel Berg Mehn-Andersen fra Nymark IL, fikk møte i Oslo cupfinalehelgen. Foto: Grethe Fadnes.

Fremtidens ledere: damelandslagets trener Roger Finjord var en av foredragsholderne gruppen med unge ledere, blant andre Axel Berg Mehn-Andersen fra Nymark IL, fikk møte i Oslo cupfinalehelgen. Foto: Grethe Fadnes.