Julevandring med evangelium og tordenbrak fra orgelet i Fridalen kirke

Mange holdt seg for ørene da organist Knut Chr. Jansson spilte den største tonen på orgelet.

Barna som de siste dagene har vært på julevandring i Fridalen kirke har møtt sentrale personer i juleevangeliet og hørt at orgelet kan gi fra seg både sinte og snille lyder.

Skolebarn og førskolebarn møtte sogneprest Kristin S. Litlere, kapellan Oddbjørn Stubhaug, organist Knut Chr. Jansson og trosopplærer i ulike roller. På en enkel og lettfattelig måte fikk barna en fin gjennomgang av juleevangeliet. Mange av de små hadde vært med på tilsvarende vandring før, men for alle var besøket i kirken en stund preget av alvor og forventning. Det fulgte interessert og engasjert med i dramatiseringen. Da Årstadposten var innen var det Grønt team fra Årstad Brannstasjon barnehage og barn fra Fridalen barnehage som deltok i vandringen.

Brudemarsj og nesten tordenbrak

Julevandringen startet i kirkerommet, der de fire medarbeiderne presenterte seg og fortalte om sin arbeidsoppgaver i kirken. Knut Chr. Jansson tok frem piper fra orgelet og viste hvordan de virket. Så satte han seg ved orgelet. Den minste pipen ga fra seg en svak, fin lyd, men da den store tordnet ut i kirkerommet, holdt mange av barna seg for ørene. Orgelet er et allsidig instrument som blant annet brukes til å spille brudemarsj, fikk Jansson demonstrert.

Barna visste at vi i tiden før jul er i desember, men ordet advent var ukjent for dem. Men de var med på notene da Kristin S. Litlere tente lys for de to søndagene i advent vi har passert og de voksne sang «Tenn lys». Så var stunden kommet for å vandre tilbake i tiden. Med svingende armer fløy små og store 2000 år tilbake, til byen Nasaret der ungjenten Maria får besøk av en engel. Først er hun redd, men så sier engelen: – Frykt ikke, Maria! Du skal bli gravid og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.

Andre saker fra Fridalen kirke du kanskje kan ha interesse av.

Masse gotteri på veien

Så kommer keiser Augustus og befaler at hele verden skal skrives inn i manntall. Maria og hennes forlovede Josef må reise til Betlehem for å gjøre det. Dit er det tre dagsreise, og da må man ha med seg rikelig med mat. Hva skal ha med i sekken? – Sjokolade, gotteri, leker, sjokomelk… Barna har handlelisten klar.

Deretter gikk små og store ned kirkegulvet og ut i gangen der alle barna måtte si navnet sitt og bli innskrevet i manntall. Neste stopp var Betlehemsmarkene i menighetsalen. Her var både engler og leirbål. Siste stopp var ved krybben, men Jesusbarnet, og alle gavene må barna vente på i to uker til.

Så tenner vi det andre lys. Sogneprest Kristin S. Litlere tenner mens organist Knut Chr. Jansson spiller «Tenn lys».

Så tenner vi det andre lys. Sogneprest Kristin S. Litlere tenner mens organist Knut Chr. Jansson spiller «Tenn lys».

Engelen Gabriel (trosopplærer) forteller jomfru Maria (sogneprest Kristin S. Litlere) at hun skal ha barn.

Engelen Gabriel (trosopplærer) forteller jomfru Maria (sogneprest Kristin S. Litlere) at hun skal ha barn.

Keiser Augustus (organist Knut Chr. Jansson) forteller at all verden skal skrives inn i manntall.

Keiser Augustus (organist Knut Chr. Jansson) forteller at all verden skal skrives inn i manntall.

På vei ned kirkegulvet til innskriving i manntall. Til venstre kapellan Oddbjørn Stubhaug, til høyre sogneprest Kristin S. Litlere.

På vei ned kirkegulvet til innskriving i manntall. Til venstre kapellan Oddbjørn Stubhaug, til høyre sogneprest Kristin S. Litlere.

Innskriving i manntall. Organist Knut Chr. Jansson og trosopplærer noterer barnas fornavn i «protokollen».

Innskriving i manntall. Organist Knut Chr. Jansson og trosopplærer noterer barnas fornavn i «protokollen».

Barna fra Grønt team i Årstad Brannstasjon barnehage og fra Fridalen barnehage samlet på «Betlehemsmarkene» i menighetsalen i Fridalen kirke.

Barna fra Grønt team i Årstad Brannstasjon barnehage og fra Fridalen barnehage samlet på «Betlehemsmarkene» i menighetsalen i Fridalen kirke.