Et av åtte statskirkemedlemmer går i kirkene i Årstad på julaften

Fridalen kirkes guttekor er blant korene som opptrer under familiegudstjenesten i Fridalen kirke julaften. Bildet ble tatt i Bergenshallen 15. desember.

3000 besøkte julaftensgudstjenestene i Årstad i 2014. Den norske kirke har nær 24000 medlemmer i de fem menighetene i bydelen. Det betyr at en av åtte årstadboere, 13 %, gikk i kirken på julaften i fjor. Landsgjennomsnittet ligger på ca. 10 %.

Tallene er nok ikke helt nøyaktige, for en del beboere i bydelen besøkte kanskje kirker utenfor bydelen, og en del hadde besøk utenfra. Kirkene med størst besøk, Slettebakken og Årstad, har to gudstjenester på julaften, Fridalen, Landås og Løvstakksiden én. Det virker inn på besøket. Besøkende i kirken på julaften i forhold til antall medlemmer i Den norske kirke i menigheten varierte meget i fjor, fra 24 % i Årstad via 15 % i Slettebakken til bare 2 % i Løvstakksiden.

 

Kirkebesøk på julaften i menighetene i Årstad i 2014 og antall medlemmer i Dnk i de enkelte menighetene.

Kirkebesøk på julaften i menighetene i Årstad i 2014 og antall medlemmer i Dnk i de enkelte menighetene.

 

 

 

 

 

 

Det er Slettebakken og Årstad kirke som har desidert størst besøk på julaften av kirkene i Årstadområdet. I Årstad har besøket svingt mellom 759 besøkende i 2012 og 1228 i 2009. I fjor besøkte 914 den 125 år gamle kirken på julaften.

Årstad kirke har alltid hatt godt kirkebesøk, med over 1000 på julaftensgudstjenestene. Dette bildet er fra 1905. Huset til venstre er sogneprest Jørgensens bolig. Fra boken "Årstad kirke 100 år"

Årstad kirke har alltid hatt godt kirkebesøk, med over 1000 på julaftensgudstjenestene. Dette bildet er fra 1905. Huset til venstre er sogneprest Jørgensens bolig. Fra boken «Årstad kirke 100 år»

Økt besøk i Slettebakken kirke

Slettebakken er en aktiv menighet med bra kirkebesøk gjennom hele året. Også julaften finner mange veien til kirken ved Tveitevannet. I 2006 besøkte 732 kirken på julaften, i 2014 1189, som er det høyeste tallet de siste ni årene. Etter å ha ligget på 700 til 900 besøkende mellom 2006 og 2010 har antall besøkende senere ligget stabilt på over 1000.

Landås kirke har i mange år hatt et stabilt besøk på julaften på mellom 400 og 500, med unntak av 2012, da bare 360 gikk i kirken på julaften. I fjor var 427 i Landås kirke på julaften.

Fridalen er gjennomsnittskirken i Norge

I Fridalen kirke har besøket variert mellom 270 i 2009 og 400 i 2010. Julaften 2014 gikk 360 i Fridalen kirke. Fridalen er dermed en gjennomsnittskirke i Norge, med et av ti menighetsmedlemmer i kirken på julaften.

Kirkene på Løvstakksiden menighet, Solheim og St. Markus, hadde 215 besøkende julaften 2006 mot bare 110 i fjor.

Færre på bispedømme- og landsplan

I Bjørgvin bispedømme er antall deltakere på julaftensgudstjenestene gått ned fra 85600 i 2006 til 75200 i 2014. Antall deltakere har imidlertid svingt en del fra år til år; i 2010 var tallet nede i 70000.

I Bergen domprosti er tallet redusert fra 5300 i 2008 til 3700 i 2012. Siden er menighetene i Laksevåg blitt en del av prostiet, og tallene for de to siste årene er dermed ikke sammenlignbare.

564 000 i krken på julaften i fjor

Julaftensgudstjenestene i 2014 hadde 564 000 deltakere, en økning på 7 000 fra 2013, men en betydelig nedgang fra 2006, da 630.000 gikk i kirken på julaften.