Barna knekker mattekoden med Brainobrain

11. desember var det åpent hus i Ny-Krohnborg kulturhus der interesserte kunne oppleve hva barna har lært på kursene. Foto: Brainobrain Norway.

På Ny-Krohnborg kultursenter lærer barn matematikk og lederskap på en morsom og engasjerende måte med ferdighetsprogrammet Brainobrain.

Brainobrain er et indisk konsept fra 2003 med private kurs i lek med tall. Organisasjonen er ny i Norge, men har aktivitet i 23 land. I Bergen har de kurs blant annet på Ny-Krohnborg kultursenter. Vijaya Krishnamoorthy (35) fra Slettebakken er leder for Brainobrain i Norge.

Brainobrain gir undervisning i grunnleggende matematikk og lederskap til barn mellom fem og 14 år. Organisasjonen bruker et ferdighetsprogram som påvirker de logiske og kreative ferdighetene. Når barn leker med tall og har det gøy, forsvinner frykten for matte. Metoden brukes i over 20 land i Asia, Amerika og Europa.

Undervisning over to og et halvt år

Undervisningen foregår på engelsk og norsk to timer i uken og koster 1000 kroner måneden. Instruktørene er for en stor del kvinner med generell kompetanse i matematikk. Kursene er delt i ti nivåer over to og et halvt år, og undervisningen på hvert nivå tar et par måneder. Resultatet for barna skal være at de blir flinkere til å huske, konsentrere seg bedre og blir dyktigere til å visualisere, det vil si danne seg synsbilder for sitt indre blikk.

Ved at mestringsfølelsen øker styrker barnets frimodighet og selvrespekt, og de blir flinkere til å lytte og å lære. De som underviser i Bainobrain-metoden er stort sett kvinner som har erfaring i å undervise barn, og som behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig. De har alle fått full opplæring i konseptet og undervisningsmetoden.

Brainobrain er et ferdighetsutviklende program som forbedrer de logiske og kreative ferdighetene hos barn. De fleste er enten venstre- eller høyredominerte, men i Brainobrain forkuseres det på å bruke og utvikle de logiske og de kreative sidene i like stor grad.

Engasjerte barn på Ny-Krohnborg kultursenter. Foto: Brainobrain Norway.

Engasjerte barn på Ny-Krohnborg kultursenter. Foto: Brainobrain Norway.

Gjør matematikk morsom og konkret

Ved hjelp av en kuleramme med kuler i to høyder, abakus, lærer barna å gjøre matematikken morsom og konkret. Barna bruker abakusen som et regne- og telleverktøy. Faktisk lærer barna å regne raskere enn ved bruk av en kalkulator fordi de ser for seg tallene i hodet. Etter hvert får de inn en metode å regne på som kan nyttes også uten bruk av kulerammen. Abakusen forbedrer de tre måtene man lærer på, fysisk berøring, det visuelle og den lyttende.

Barna må øve med kulerammen i minst et kvarter hver dag, og foreldrene blir også lært opp slik at undervisningen på kurset kan bli fulgt opp hjemme.

Brainobrain lærer barna matematikk og lederskap på en engasjerende måte. Fra opptredenen på Ny-Krohnborg kultursenter. Foto: Brainobrain Norway.

Brainobrain lærer barna matematikk og lederskap på en engasjerende måte. Fra opptredenen på Ny-Krohnborg kultursenter. Foto: Brainobrain Norway.

Åpent hus

11. desember var det åpent hus i Ny-Krohnborg kulturhus der interesserte kunne oppleve hva barna har lært på kursene. Mange foreldre kunne nok tenke seg at deres håpefulle kunne få økt selvtillit og konsentrasjon, bedre hukommelse, økt evne til å lytte og bedre mattekunnskaper. Nye kurs starter over nyttår, men de unge må være motivert, for ferdig utlært blir man ikke før etter å ha gjennomført ti nivåer.

Vetdu svaret? Barna trives på utfordringene de får på Brainobrain. Fra opptredenen på Ny-Krohnborg kultursenter. Foto: Brainobrain Norway.

Vetdu svaret? Barna trives på utfordringene de får på Brainobrain. Fra opptredenen på Ny-Krohnborg kultursenter. Foto: Brainobrain Norway.