Oppvekst på Kristianborg på 1940-tallet

Bilde fra boken over Kristianborgvannet med omgivelser. I nummer 19, helt til høyre ved Minde skole, bodde blant andre Harald Tusberg

«Det var sånn det var» har Gro Breidvik (77) kalt boken hun i høst har gitt ut på Bodoni Forlag. Hun er oppvokst på Kristianborg og forteller om hvordan det var å være barn i strøket på 1940-tallet.

Gro Breidvik.

Gro Breidvik.

I dag hører det meste av området til Årstad bydel, men i Gro Breidviks barndom lå strøket i den bynære delen av Fana, med kort vei til sentrum takket være jernbanen.
I boken forteller Breidvik i tekst og bilder om hvordan oppveksten var under krigen og de første etterkrigsårene. Hun skriver i jeg-form og med en barnlig fortellermåte. Dermed blir leserne på en enkel og likefrem måte tatt med tilbake til år som fremdeles var preget av mangel på hus, klær og mat.

 "Det var sånn det var" er boken om livet som barn på Kristianborg på 1940-tallet.

«Det var sånn det var» er boken om livet som barn på Kristianborg på 1940-tallet.

Vi blir blant annet kjent med venner og naboer, jernbanen, fritidsaktviteter og Minde skole (som folk flest kalte Grønnestølen skole). På et oversiktstbilde over Kristianborgvannet med omgivelser kan vi se hvem som bodde i husene i strøket.
Gro Breidvik er født i 1938. De fleste barna som omtales i boken og som har bidratt med historier og annen informasjon er også født på slutten av 1930-tallet. De fikk med seg krigsårene i tidlig barndom og de utfordrende etterkrigsårene som skolebarn og ungdommer.

Minde skole var militærsykehus under krigen og elevene måtte gå på andre skoler.

Minde skole var militærsykehus under krigen og elevene måtte gå på andre skoler.

“Lasarettet på Grønnestølen”

Med Tyskerleiren midt i bebyggelsen på Grønnestølen påvirket den barndommen. Under krigen ble skolebygningene på Minde, Storetveit og Fridalen annektert. Elevene fra Minde og senere Storetveit gikk på Fridalen, Fana Roklubb, Langegården, i det gamle menighetshuset, i private hjem og på Døscher-skolen, en privat barneskole opprettet og drevet av Henry Døscher fra 1903 til 1950.

Minde skole ble rekvirert av tyskerne allerede i 1940. Tyskerne trengte sykehus, og denne skolen lå i grei avstand til sentrum. Det var hovedsakelig tyske sanitetssoldater som arbeidet på sykehuset, som ble kjent under benevnelsen “Lasarettet på Grønnestølen”. På taket ble det malt et stort Røde Kors-merke (se bildet) som ble værende til lenge etter krigen.

Kristianborg i 1950.

Kristianborg i 1950.

Kristianborg stasjon

Kommunikasjonen med byen og andre deler av Fana foregikk hovedsakelig med tog. Livet langs jernbanestrekningen Bergen – Nesttun ble en vesentlig del av tilværelsen. Kristianborg stasjon var et sentralt sted i området.

Krigsårene ble preget av forbud og påbud og av fedre som kom hjem og som ikke kom hjem fra utenriksfart eller fangenskap.
Spennende og utfordrende oppvekst

Ellers ga nærheten til Løvstakken, Langeskogen, Kristianborgvannet og Nordåsvannet frihet og ubegrensete lekemuligheter.

Alle ble påvirket av årene under og like etter verdenskrigen. «Det var sånn det var» er en engasjerende og interessant bok om en historie som er ukjent for de fleste i etterkrigsgenerasjonen. Forholdene var annerledes, men på mange måter var oppveksten mer spennende og utfordrende enn for dagens unge.

Boken har en rekke kapitler, blant annet om eksplosjonsulykken 20. april 1944, hvilke klær som ble brukt og en oversikt over ord som var i dagligtale den gang, men som dagens unge stort sett ikke har et forhold til. Hun skriver om minnebøker og fritidsaktiviteter og gir gjennom sine skildringer liv til en tid som kanskje ble den mest spesielle for barna født på 1930-tallet.

Gro Breidvik er cand.polit. med hovedfag i pedagogikk. I fagkretsen har hun lærerskole, sosialpedagogikk, sosiologi og pedagogikk.