Gavesjekk på 50.000 kroner og gaver i overflod til Landås Mottak

Regiondirektør Alvhild Tofterå Berge i Sparebank1 SR Bank overrekker sjekken til Hugo Limkjær, oppstartsleder Landås Mottak.

Landås Mottak har fått 50.000 kroner i gave fra Sparebank1 SR Bank. Pengene i form av en stor gavesjekk ble overrakt av regiondirektør Alvhild Tofterå Berge og markedskoordinator for Bergen, Trine A. Hindenes.

De informerte om at SR Banks stiftelse ønsket å gi denne gaven til mottaket for å vise støtte til beboerne og samtidig tilrettelegge for gode aktiviteter for barn og voksne.

Landås Mottak etablerer i disse dager et godt aktivitetsprogram. Pengene vil derfor komme godt med til både barnebase og aktivitetstilbud for voksne.

Har ikke behov for flere gaver

Landås Mottak hadde 22. desember mottatt cirka ti ganger flere gaver enn man har beboere per i dag. De har også fått to fulle lagre med klær som må sorteres.

-Vi har ikke kapasitet til å ta imot noe mer før vi har fått gjennomgått og sortert dette. Vi har ikke behov for noen ting nå. Vi har fått over all forventning, også ting vi ikke har annonsert etter. Vi har også klarert hjelpen vi trenger til sorteringsjobben, skriver Landås Mottak på Facebook-siden sin.