Her kommer regnet som gir Bergen ny nedbørsrekord

Nedbørsvarselet for Bergen søndag ble kl. 15.50 i dag nedjustert til mellom 0,4 og 2,4 mm nedbør. Vi trenger 1,2 mm for å passere rekorden fra Fredriksberg i 1967. Prognosen i morges lød på mellom 2,7 og 6,1 mm. Dermed må vi kanskje vente til 30. desember for å se en ny bergensk værrekord. Rekorden fra værstasjonen på Nordnes i 1967 er på 3068,2 millimeter.

Julaften om ettermiddagen passerte årsnedbøren i Bergen 5051,9 millimeter. Da var rekorden på 5051,8 millimeter fra Florida i 2005 slått.

Da rekorden på Florida var et faktum, manglet det fortsatt om lag 11 millimeter frem til rekorden fra Fredriksberg i 1967 på 3068,2 millimeter. Det meteorologiske døgnet som sluttet kl. 07 i morges ga ytterligere 9,7 mm. Dermed mangler kun 1,1 millimeter. Slik prognosene nå er for morgendagen, er det ikke sikkert at nedbøren som kommer i måleren hos Geofysisk institutt på Florida blir tilstrekkelig til at vi passerer 3068,2 mm. Men langtidsvarselet er fortsatt ganske fuktig for onsdag 30. desember. Da er det ventet om lag 20 mm før væråret 2015 blir avsluttet 31. desember kl. 07.

De 3195 millimeterne som kom i nedbørsmåleren på Pleiestiftelsen ved Store Lungegårdsvann i 1921 teller ikke i denne sammenheng da stasjonen lå for nær Blåmanen til å kunne regnes med. Men mest sannsynlig kommer 2015 kommer til å gå inn i historien som det våteste året for værstasjonene på Fredriksberg og Florida.

I morges kl. 07 manglet kun 1,2 millimeter på å passere på å passere nedbørsrekorden fra Fredriksberg i 1967. Rekorden fra Florida i 2005 ble slått julaften om ettermiddagen.

I morges kl. 07 manglet kun 1,2 millimeter på å passere på å passere nedbørsrekorden fra Fredriksberg i 1967. Rekorden fra Florida i 2005 ble slått julaften om ettermiddagen.