Landås får nasjonalt senter for bærekraftig omstilling

NABO, Nasjonalt senter for bærekraftig omstilling, skal etableres på Landås. Senteret skal holde til på Landås Lystgård.

Nasjonalt senter for bærekraftig omstilling skal etableres på Landås. Senteret skal holde til på Landås Lystgård, som Bærekraftige liv på Landås leier av Bergen kommune.

Bærekraftige liv på Landås har fått 500 000 kroner over statsbudsjettet til å etablere NABO, et nasjonalt senter for bærekraftig omstilling. Senteret skal spre erfaringer, inspirasjon og kunnskap om lokalsamfunnet som aktiv aktør i det grønne skiftet.

Stortingspolitikerne Ola Elvestuen (V), Heikki Holmås (SV) og Terje Breivik (V) gis mye av æren for bevilgningen. De har i lengre tid støttet planene om NABO og gikk ut i valgkampen og gav sin tydelige støtte til prosjektet. En lang rekke «grønne nabolagsnettverk» i Norge er blitt en pådriver i arbeidet for norsk klimaomstilling fra grasroten. Nå kommer altså et nasjonalt senter som tilrettelegger for den videre utviklingen.

Nasjonal folkebevegelse

Det som startet med et initiativ på Landås, er i ferd med å bli et nasjonal folkebevegelse. I arbeidet for å få til en grønn omstilling er slike nabolagsnettverk blitt en ny medspiller for politikere og næringsaktører. Totalt 21 nabolag er i dag aktivt i gang med lokale bærekraft-tiltak i Norge. En lang rekke nærmiljøer har ildsjeler som ønsker å komme i gang.

Bærekraftige liv har vært gjennom en imponerende vekst, som kan måles både i involverte husstander, deltakelse på arrangement, medieoppslag og invitasjoner til konferanser. Den nasjonale veksten kan knyttes til noen få ildsjeler, og har vært gjennomført med svært beskjedne bevilgninger. Det har vist seg at det fungerer å koble lokalt engasjement med globale miljøutfordringer. De mange nettverkene bidrar både til å skape sosiale fellesskap, og til å dytte hverdagsliv i klimavennlig retning.

Lokale løsninger på globale miljøutfordringer

”Bærekraftige Liv-modellen” handler om å skape lokale løsninger på globale miljøutfordringer, med utgangspunkt i nabolagets sosiale fellesskap. De lokale nettverkene er en helårlig ”grønn dugnad”, preget av både enkeltarrangement og strukturelle initiativ.

Det er nå vokst fram et tydelig behov for å tilrettelegge, bygge kunnskap og løse fellesutfordringer på tvers av de lokale nettverkene. Det er Bærekraftige liv på Landås, som har tatt initiativ til NABO; Nasjonalt senter for bærekraftig omstilling.

Inspirere og dele kunnskaper

Målet er at grønne nabonettverk skal spire og få økt vekstkraft i lokalsamfunn over hele landet. NABO skal blant annet bidra til at det etableres flere grønne nabolagsnettverk, inspirere og dele kunnskaper og erfaringer med etablerte nettverk, knytte bånd mot internasjonale aktører og styrke dialogen mot myndigheter og næringsliv.