Bergenske kvinner venter stadig lenger med å få barn

762 nye bergensere kom til verden 1. kvartal 2018. Illustrasjonsfoto: Ernst F., Wikipedia.

I fjor var gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende i Bergen 28,6 år. Det er ni måneder mer enn for ti år siden og fem og et halvt år mer enn i 1970. Bergenske kvinner føder i gjennomsnitt knapt to barn i løpet av livet, mot fire på 1800-tallet.

Folkehelseinstituttet presenterte nylig tallene for 2014 fra Medisinsk fødselsregister, som holder til på Haukeland. Statistikken viser at mors alder ved fødsel fortsetter å øke. Når første barn fødes senere, utsettes tidspunktet for senere fødsler tilsvarende.

Om lag 80 % av barna som blir født i Hordaland kommer til verden på Kvinneklinikken på Haukeland. Her blir det født i overkant av 5000 barn i året. Bare 75 av 6232 nye hordalendinger ble født av tenåringsjenter, mens det ble født 185 barn av kvinner over 40 år. 12 kvinner var over 45 år.

30,5 år i gjennomsnitt

Kvinnene som fødte i fjor var i gjennomsnitt 30,5 år. De førstegangsfødende var i gjennomsnitt 28,6 år, mens far var 31,3 år. Begge tallene er på landsgjennomsnittet. I Oslo er gjennomsnittsalderen halvannet år høyere. De siste ti årene har bergenske mødres alder ved første fødsel økt med 9 måneder, siden 1970 med fem og et halvt år.

Bare 12 % av mødrene under 25 år

Flest barn i Hordaland blir født av kvinner i alderen 25-29 år (34,4 %) og 30-34 år (33,6 %). Kvinner mellom 20 og 24 år, i den alderen man har lettest for å bli gravid, utgjorde bare 12 % av de fødende i Hordaland i fjor.

I fjor ble 32 menn under 20 år i Hordaland fedre i fjor. Den største gruppen, 33 %, var mellom 30 og 34 år, mens 24 % var mellom 25 og 29 år. Når mannen er over 40 år, er det langt mellom barnefødslene. 277 menn mellom 40 og 45 ble fedre i fylket i fjor. 80 var mellom 45 og 49 år og 30 mellom 50 og 54 år. 6 var mellom 55 og 59 år og 4 over 60 år.

En av 20 røykte

Bare 5 % av kvinnene som fødte i Hordaland i fjor røykte ved svangerskapets begynnelsen. Ved svangerskapets slutt røykte 4 %. Til sammenligning: i Hedmark og Finnmark røykte 12-13 %. Det er hovedsakelig blant de yngste man finner røykerne.