KULTURTILBUD FRA BERGEN KOMMUNE

Se vårens tilbud fra Bergenhus og Årstad Kulturkontor: Barnelørdag i bydelene, kurs, åpne tilbud, Ungdommens kulturmønstring, kunst, kultur og psykisk helse, kulturaktiviteter for eldre:

Kulturtilbud endelig

Bergenhus og Årstad Kulturkontor

Neumannsgt. 1, www.bergen.kommune.no/bergenhus-arstad-kulturkontor

bergenhus-aarstad@bergen.kommune.no , tlf. 55 56 92 10

BarneLØRDAG

SE PROGRAM FOR BARNELØRDAGENE:

www.facebook.com/barnelordag

www.bergen.kommune.no/aktuelt

 

Kurs

Påmelding alle kurs: www.deltager.no/BK

Bruk søkeord «Bergenhus og Årstad kulturkontor»

Keramikk, Ulriken bydelssenter, fra 13 år. Kr 500.

Breakdance, Ulriken bydelssenter, ulike partier, 6-12 år. Kr 500.

Breakdance, Ulriken bydelssenter, 13-15 år. Kr 400.

Breakdance, Ny-Krohnborg kultursenter, 6-9 år. Kr. 500

Søm og design, Ungdomshuset Attenåtti, fra 14 år. Kr. 500

Matlaging, Ungdomshuset Attenåtti, 12-18 år. Kr. 600.

Analogt fotokurs, Ungdomshuset Attenåtti, fra 12 år. Kr. 500.

 

Åpne tilbud – gratis

Gatekunst: Lyst å dekorere el-skap eller bosspann?

Send sms til 945 01 946

HipHop Hangout, Ulriken bydelssenter, 5.-10. trinn.

Tirsdag kl. 1600-1900. Start 26.1. Gratis, drop in.

Kunst og redesign, Ulriken bydelssenter, 10-12 år.

Mandag kl.1530-1830. Start 25.1. Gratis, drop in.

Ny-Krohnborg UNG, åpen møteplass, fra 10 år.

Tirsdag kl. 1400-1800, følger skoleruten, gratis, drop in.

Filmvisning, spill, musikkstudio, dans, mm.

Kulturhus for ungdom 14-25 år

Ungdomshuset Attenåtti, Domkirkegaten 4

Trenger du atelier, møterom eller lokale til bandøving, dans, workshop

eller konsert? Kontakt kari.sandtorv@bergen.kommune.no

Ungdommens kulturmønstring

UKM BERGEN: Lyst å delta på UKM? Info: www.ukm.no og http://ukm.no/pl4337/

 

KUNST, KULTUR og PSYKISK HELSE

Kurstilbud for mennesker med psykiske helseplager. Se www.kkph.no

Kulturtilbud til mennesker med utviklingshemming

Se Infoposten: www.bergen.kommune.no/aktuelt/publikasjoner/362

 

Kulturaktiviteter for seniorer starter i uke 2

Kulturhuset Danckert Krohn, Kong Oscarsgt. 54

sang/kor, dans, håndarbeid, data, lyrikk/litteratur, bridge, engelsk, olje/

acrylmaling, håndarbeid og mye mer. Info/påmelding: 55 56 42 00.

Onsdagstreff kl. 1130-1230 starter 13. januar. Info: 55 56 42 00.

Solheim Alderspensjonat, Solheimsgaten 47-51. Info: 53 03 60 70.

Solheimslien seniorsenter, Solheimslien 64-66. Info: 55 34 00 76.

Sandviken seniorsenter, Helgesensgate 2. Info: 55 32 75 75/5570

Landåstorget seniorsenter, Erleveien 16. Info: 55 28 15 90.