Småpudden åpner i april

Småudden skal gå fra Fløttmannsbryggen på Løvstakksiden (i bakgrunnen) til Møhlenpris. Foto: NCC.

I april skal Småpudden, den åttende broen over Damsgårdssundet, være klar til bruk. Stålkonstruksjonene som skal utgjøre broen er under produksjon i Polen og er ventet plassert i februar.

Den nye gang- og sykkelbroen er en del av Bergen kommunes områdeløft, og vil knytte bolig- og næringsområdene på bysiden og Nygårdsparken sammen med Løvstakksiden. På Løvstakksiden starter broen fra kaiområdet som har fått navnet Fløttmannsbryggen. Broen heter Z og er formet som en z. Broen skal være klar til bruk «før mai». Selv om prosjektet er forsinket mange ganger, våger vi å skrive ferdig i april. Det er NCC Construction som bygger Småpudden.

Stålkonstruksjonene til Småpudden er under bygging i Polen. Foto: Bergen kommune.

Stålkonstruksjonene til Småpudden er under bygging i Polen. Foto: Bergen kommune.

Åttende bro over sundet

Småpudden er den åttende broen som blir bygget over Damsgårdssundet. Syv av broene står fortsatt.

Dette er broene over Damsgårdssundet, nordfra og innover;

Puddefjordsbroen, 461 meter lang. Åpnet i 1956. I 1999 ble det bygget en nær identisk bro helt inntil den gamle, på sørsiden. Den utvidede broen har seks felt, tre i hver vei. Seilingshøyde 28 m.

Småpudden, 154 meter lang. Åpnes april 2016. Seilingshøyde lukket ca. 4,5 m.
Seilingshøyde omtrent som Gamle Nygårdsbro. Seilingsbredde åpen 20 m. Bredde varierer fra 6,4 til 8,8 m. 3 meter sykkelbane og 2 meter gangbane.

Nygårdsbroen (Gamle Nygårdsbro ) ble tatt i bruk 1851 som et bomprosjekt etter Michael Krohns initiativ, og forbandt Domkirkens og Korskirkens landssogn med Årstad herred. Broen ble styrket 1919, bl.a. for å forlenge trikkelinjen fra Florida over broen til den nedlagte Solheimsviken jernbanestasjon.

En 97 m lang jernbanebro for Vossebanen ble bygd parallelt med veibroen 1882. Broen var 97 meter lang, med 7 spenn over 6 pillarer. Denne ble revet i 1917, en av pillarene er fremdeles synlig over vannflaten.

En ny bro over Nygårdsstrømmen, utstyrt med et hevbart element av hensyn til fartøyer med høy mast, ble tatt i bruk 1938. Klappbroen var i bruk til 1960. Kjørebanen ble 1968 delt i tre felt, midtfeltet var reversibelt.

Den økende trafikken gjorde at også denne broen ble for liten, og en ny bro, Nye Nygårdsbro (Fjøsangerveien, E39), ble tatt i bruk i 1978.

Da Bybanen ble anlagt, ble det bygget en tredje bro, Nye Nygårdsbro II, som åpnet i november 2008. Bybanen går over den eldste broen.

Småpudden. NCC bygger klaffebro over Damsgårdssundet. Illustrasjon: Rambøll.

Småpudden. NCC bygger klaffebro over Damsgårdssundet. Illustrasjon: Rambøll.