Brøt seg inn på legekontor, men pilleglasset inneholdt spiker

En årstadkvinne i 40-årene er i Bergen tingrett dømt til 90 dagers ubetinget fengsel for ni tilfeller av tyveri og to tilfeller av erverv og oppbevaring av narkotika.

Utenfra så pilleglasset på legekontoret ut til å inneholde sovepiller. Det var spiker i glasset…

En årstadboer i slutten av 20-årene er i Bergen tingrett dømt til betinget fengsel med to års prøvetid for oppbevaring av 3,16 gram amfetamin, heleri av og kjøring med moped i ruspåvirket tilstand uten gyldig førerkort og grovt tyveri. Han fikk også en bot på 3000 kroner.

En natt i juni 2014 overtok han en moped han visste var stjålet på Landås og kjørte med den frem til han ble pågrepet av politiet på Sletten vei to døgn senere. Han var da påvirket av narkotiske stoffer. Amfetaminet ble funnet inni et kinderegg i tiltaltes underbukse da han ble visitert i politiarresten.

Spiker, ikke sovepiller

En natt noen døgn senere banet han og en kamerat seg adgang til et legekontor på Nesttun ved å knuse et vindu. Foranledningen var at de så et glass de antok inneholdt sovepiller. Innholdet var langt mindre spiselig. Fra legekontoret tok de blant annet minnepenner, mobiltelefoner, noen hundre kroner i kontanter, et pengeskrin, stempler, nøkler, en harddisk, en frimerkerull, tre flasker Xylocain Dental adrenalin og to pakker med injeksjonsvæske-ampuller.

Innbruddet på legekontoret ble begått ved at de to jekket opp et vindu som var litt åpent fra før. Vinduet ble på et tidspunkt knust uten at tiltalte vet hvordan dette skjedde. Årsaken til innbruddet var at tiltalte så at det sto et pilleglass som formodentlig inneholdt sovetabletter i vinduet. Denne boksen viste seg imidlertid å inneholde spiker.

Motivert for rehabilitering

Tiltalte erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen. Aktor la ned påstand om fengsel i 60 dager hvorav 30 dager betinget med en prøvetid på to år, med fratrekk for fem dager i varetekt. Videre la aktor ned påstand om bot på 5000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager.

I formildende retning la retten lagt vekt på tiltalte hadde tilstått samtlige av de forhold han var tiltalt for. Dessuten gikk det ett år før tiltale ble tatt ut. Han er i tillegg motivert for og i gang med en prosess knyttet til rehabilitering for sine rusproblemer. Han har også vært utsatt for store personlige prøvelser, som var starten på rusmisbruket.