Ekstremt varmt i Bergen i desember, varmere enn middeltemp. i London og Paris

Middeltemperaturen på 5,8 grader i Bergen i desember var høyere enn normalen i London og Paris.

Middeltemperaturen i Bergen i desember på 5,8 grader var hele 3,4 grader over normalen. Det er den nest høyeste middeltemperaturen som er målt i Bergen i desember siden målingene startet på Florida i 1949. Rekorden er 6,6 grader fra 2006.

En middeltemperatur på 5,8 er ekstremt høy. Til sammenligning er normalen for desember i Paris 4,5 grader, London 4 grader, København 3 grader og Berlin 1 grad.

Madrid-temperatur på Slåtterøy

Bergen var imidlertid ikke varmest i fylket. Slåtterøy fyr helt sør på Fitjarøyene i Sunnhordland hadde en middeltemperatur på 6,9 grader. Det er like varmt som det normalt er i Madrid, Spanias hovedstad, og i Brest ved den franske Atlanterhavskysten i desember.

8 grader i gjennomsnittlig maksimumstemperatur i Bergen

Maksimumstemperaturen i Bergen var i gjennomsnitt 8 grader. Høyeste temperatur på Florida var 12,3 grader, laveste -4,6 grader. Varmest i Hordaland i desember var Fossmark ved Vossebanen i Vaksdal med 13,9 grader.

Felles for målestasjonene er i Hordaland i desember var at middeltemperaturen var 3 til 4,8 grader over normalen. Varmest i forhold til normalen var det på Vossevangen. Der var middeltemperaturen 2,1 grader, mot normalt -2,7 grader.