Nytt sengebygg på Haraldsplass. Tilførselsvei. Illustrasjon C. F, Møller