Seks måneders fengsel for innsamling av barnepornografi

En årstadkvinne i 40-årene er i Bergen tingrett dømt til 90 dagers ubetinget fengsel for ni tilfeller av tyveri og to tilfeller av erverv og oppbevaring av narkotika.

En utenlandsk statsborger er dømt til seks måneder ubetinget fengsel og inndragning av fire pc-er for produksjon og oppbevaring av barnepornografi.

Mannens bopel på Landås ble sommeren 2014 ransaket. Det ble da funnet 41 bildefiler, 745 bildefiler og 1 videofil som fremsto som slettet og 1083 bildefiler med miniatyrbilder som representerte bilder som tidligere hadde vært lagret. Gjennom et fildelingsnettverk bidro han til spredning av barnepornografisk materiale og foretok selv aktiv deling/videreformidling av slikt materiale ved enkelte anledninger.

Mannen, som er tidligere ustraffet, erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen da han møtte i Bergen tingrett. Aktor la ned påstand om fengsel i 8 måneder med fradrag av 1 dag for utholdt varetekt samt inndragning av tre bærbare og en stasjonær pc. Retten reduserte straffen til fengsel i 6 måneder.

Byttet filer

Mannen hadde opprettet kontoer på to nettsteder der han samlet barnepornografisk materiale. Han chattet med andre på nettstedene, og videresendte noen ganger filer fra egen konto i bytte mot å få tilgang til innholdet på andre sine kontoer. Han var også inne på andre nettsteder med barnepornografisk materiale.

Gutter i 12-16-årsalderen

Mannen har erkjent at han har vært inne på barnepornografiske sider på nettet og gjort seg kjent med bilder og filmer som viste barn i seksuell aktivitet med voksne, barn i seksuell aktivitet med andre barn, barn i seksuell betont posering og barn som utfører seksuelle handlinger med seg selv. Han søkte hovedsakelig materiale av gutter i 12- 16 års alderen. Innholdet i billedmaterialet spente fra overgrepsbilder der voksne har seksuell omgang med babyer, til seksualiserte situasjoner mellom gutter som er i en tidlig ungdomsfase.

Mannen er tidligere ustraffet. Han er dømt for planmessig befatning med barnepornografisk materiale som spenner fra poseringsbilder til grove seksuelle overgrep over en periode på noe under ett år. Befatningen har innbefattet deling av materiale med andre, og slik har tiltalte bidratt til å spre barnepornografisk materiale.

Han flytttet fra Bergen da saken ble rullet opp og bor nå utenlands.