Forslag fra Oddny Miljeteig (SV): 200-års-feiring av Ekserserhuset i eget bygg i 2021

Ekserserhuset like før det ble revet i år 2000. Foto: Christopher John Harris, Statsarkivet i Bergen.

Oddny Miljeteig (SV), Kronstad, håper på fortgang i gjenreisningen av Ekserserhuset. I et privat forslag som bystyret behandler 20. januar foreslår hun at alternative tomter og bruk av huset avklares innen juni og at 200-årsfeiringen av Ekserserhuset i 2021 skjer i eget bygg, Da har det gått 20 år siden bygget ble demontert.

Oddny Miljeteig (SV), Kronstad, håper at 200-årsjubileet for Ekserserhuset i 2021 kan holdes i eget bygg. Foto: privat.

Oddny Miljeteig (SV), Kronstad, håper at 200-årsjubileet for Ekserserhuset i 2021 kan holdes i eget bygg. Foto: privat.

Den økonomiske siden av gjenreisningen er i trygge hender. Som ny eier av tomten på Engen tok Sparebanken Vest ansvaret for gjenreisningen. Det er plasseringen av huset og problemer med å gi BiT Teatergarasjen og Carte Blanche som ikke er blitt avklart.

Ekserserhuset ble oppført i 1821, tilknyttet eksersersplassen på Engen. Opprinnelig var det et militært øvingslokale. Huset blir ansett som Bergens første kulturhus.

Bygget er i tre med grunnflate på 460 m². Det er 31 meter langt, 15,7 meter bredt og 11,5 meter høyt. Hanebjelkene er 15 meter lange, og støtte for halvvalmtaket er fordelt utover veggene. Konstruksjonen gjorde det mulig å ha et stort åpent rom midt i bygget, uten støttebjelker. Opprinnelig hadde bygget vinduer på sidene, men disse ble erstattet med takvinduer i 1874. Da det ble revet, hadde det bølgeblikktak. Høsten 1861 ble det lagt tregulv. Inntil dette hadde det vært hardstampet jordgulv i bygningen.

Fra Engen til Årstad

Borgervæpningen i Bergen brukte huset og plassen som arena fram til de flyttet utendørsaktiviteten til Årstad i 1927. En rekke foreninger holdt sine møter i huset. Lokalet hadde plass til omtrent tusen mennesker. Fra 1860 til 1863 hadde byens første turnforening trenings- og oppvisningslokale her, og senere kom andre idrettsforeninger til.

Minnemøte over Leiv Eriksson

I 1873 ble det holdt et minnemøte over Leiv Eriksson. Mens Bjørnstjerne Bjørnson var hovedtaler, underholdt Ole Bull og Edvard Grieg for første og siste gang sammen. I 1886 ble Høstutstillingen holdt i lokalet. Det Dramatiske Selskab kjøpte Ekserserhuset på tvangsauksjon i 1909, og siden ble det kulisselager for Den Nationale Scene i mange år.

Eksersershusets skjebne

En privatperson kjøpte opp eiendommene i området på 1980- og -90-tallet, og lot bygningene forfalle. De antikvariske myndighetene var skeptisk til demontering og flytting, men bystyret vedtok likevel i år 2000 å ta ned huset. I 2001 ble huset demontert mot løfter fra huseier om å bekoste gjenreising i samme område. Materialene fra Ekserserhuset ligger fortsatt 16 år senere nedpakket i en rubbhall på Askøy. Blant stedene som har vært foreslått for gjenreising av bygget er på Tellevik fort ved Nordhordlandsbroen, Gamle Bergen og Koengen.

Nå er det håp om snarlig avklaring om hvor BiT Teatergarasjen kan få permanente lokaler. Blir det i Sentralbadet, kan Ekserserhuset føres opp på tomten mellom Sentralbadet og Nøstegaten.

Borgervæpningen i Bergen brukte huset og plassen som arena frem til de flyttet utendørsaktiviteten til Årstad i 1927. Foto: Wikipedia.

Borgervæpningen i Bergen brukte huset og plassen som arena frem til de flyttet utendørsaktiviteten til Årstad i 1927. Foto: Wikipedia.

 

En eventuell gjenreising av Ekserserhuset på tomten bak Sentralbadet, til høyre for det hvite huset, vil også redde byens første turistbutikk, «Bennets’s Photograph and Curiosity Stores». Samtidig vil huset kunne komplettere den gamle husrekken til høyre som nå er under renovering. (Ekserserhuset bruk og plassering. Idéskisse fra Sydnes og Nøstet velforening, februar 2013)

En eventuell gjenreising av Ekserserhuset på tomten bak Sentralbadet, til høyre for det hvite huset, vil også redde byens første turistbutikk, «Bennets’s Photograph and Curiosity Stores». Samtidig vil huset kunne komplettere den gamle husrekken til høyre som nå er under renovering. (Ekserserhuset bruk og plassering. Idéskisse fra Sydnes og Nøstet velforening, februar 2013)

 

Program for Concerten i Ekserserhuset i 1873. Det ble fremført verker av Edvard Grieg og Ole Bull. Utøvere var Edvard Grieg, Ole Bull og Bjørnstjerne Bjørnson, Retting med Edvard Griegs håndskrift: Le trille de Diable af Tartini, Grieg.

Program for Concerten i Ekserserhuset i 1873. Det ble fremført verker av Edvard Grieg og Ole Bull. Utøvere var Edvard Grieg, Ole Bull og Bjørnstjerne Bjørnson, Retting med Edvard Griegs håndskrift: Le trille de Diable af Tartini, Grieg.

 

Statens Kunstutstilling ble i 1886 holdt i Ekserserhuset. Både pressen og kunstnere i Christiania var irritert over at Bergen hadde fått Høstutstillingen. Noen mente at «bygdehensynet» hadde gjort seg for sterkt gjeldende.

Statens Kunstutstilling ble i 1886 holdt i Ekserserhuset. Både pressen og kunstnere i Christiania var irritert over at Bergen hadde fått Høstutstillingen. Noen mente at «bygdehensynet» hadde gjort seg for sterkt gjeldende.