Hordaland versting når det gjelder drukning, 374 har omkommet siden 1988

Mens fiskerne klarer seg i røff sjø, men de fleste drukningsulykkene skjer med småbåter. Bilde fra filmen «Incredible video - fishing boats in rough sea», som er sett nær 6 millioner ganger på Youtube.

Hordaland er verst i Norge når det gjelder drukningsulykker. Siden 1988 har 374 personer druknet i fylket. For hele Norge er tallet 3424. I gjennomsnitt har 122 personer omkommet årlig i Norge de siste 28 årene, i Hordaland 13 personer. Antallet døde ved drukning varierer sterkt fra år til år, men har de siste årene ligget på i overkant av 100 personer. I 2015 omkom 102, 14 av dem i Hordaland. Verste år med drukningsulykker i Norge siden 1988 var i 1992, da 201 personer omkom.

Flest omkommer i småbåtulykker

Det er mange årsaker til at folk drukner, men noen skiller seg ut: småbåtulykker. Folk, som regel uten redningsvest, faller over bord fra fritidsbåter, eller båter kantrer og havarerer. Enkelte år har over 50 personer omkommet i forbindelse med småbåtulykker.

Til sammenligning er det få drukningsulykker blant folk som har sitt yrke på havet. Når en fiskebåt går ned på stormfullt hav kan mange liv gå tapt, som i 1993 da 24 fiskere omkom. Men samme år omkom 71 personer i forbindelse med småbåtulykker.

Andre hyppige årsaker til drukning skjer ved at folk faller i elv, sjø eller vann. Mange drukner under bading og fritidsdykking.

Voksne menn i stort flertall

De aller fleste som omkommer er voksne menn. Om lag 80 % av dem som drukner i Norge er menn. Også blant barn er det flest gutter som omkommer. Mellom 1998 og 2010 omkom 30 jenter og 50 gutter. Blant førskolebarn (0-7 år) er jenter like utsatt for drukning som gutter. 19 jenter og 22 gutter omkom mellom 1998 og 2010, i aldersgruppen 8 til 14 år 29 gutter og 11 jenter. Tallene baserer seg på statistikker fra Norsk Folkehjelp.

Flere druknet før – mange gikk gjennom isen

Det fins statistikk over drukningsulykker i Norge siden 1870-tallet. Antall omkomne lå på 1800-tallet på over 400 i året. Knapt 200 omkom under båtfart, om lag 50 gikk gjennom isen, mens de øvrige omkom under bading eller på annen måte.

Utover på 1900-tallet gikk antall omkomne gradvis nedover til mellom 300 og 400 årlig. Det ble i første rekke færre drukningsulykker under båtfart. Fra 1930-tallet og utover lå antall druknede på ca. 250 året.