Antall skilsmisser laveste siden 1999

Ett av tre ekteskap ender med skilsmisse, men skilsmisseraten har gått ned de siste årene. I fjor ble ett av hundre norske par skilt. Illustrasjonsfoto: http://www.freeimageslive.co.uk

Antall skilsmisser i 2014 var på historisk lavmål både i Bergen (454 par) og i landet som helhet (9556 par). Både for Bergen og Norge må vi tilbake til 1999 for å finne lavere tall.

Antall skilsmisser i Bergen har ligget stabilt på om lag 500 siden 1995. Flest skilsmisser hadde vi omkring 1990. I 1990 ble 633 par skilt og i 1992 606. På begynnelsen av 1980-tallet gikk om lag 400 bergenspar fra hverandre, på 1970-tallet om lag 350. Første året med statistikk for nye Bergen kommune, 1972, ble 268 bergenspar skilt.

Ett av hundre par skilt

Skilsmisseraten for norske menn i 2014 var 10,1 mens den var 10,6 for kvinner. Skilsmisserate betyr antall skilte per 1 000 gifte og separerte. For menn har ikke denne raten vært lavere siden 1989, og for kvinner må en tilbake til 1999 for å finne en lavere rate. Skilsmisseraten var høyest for menn i aldersgruppen 45-49 år, nest høyest var den for aldersgruppen 40-44 år. For kvinner var skilsmisseraten høyest i aldersgruppen 40-44 år, deretter aldersgruppen 25-29 år.

Ett av tre par skilles

Det er en myte at halvparten av ekteskapene ender med skilsmisse. Siden begynnelsen av 1990-tallet er i overkant av ett av tre ekteskap oppløst ved skilsmisse.

Den offisielle skilsmissestatistikken startet i Norge i 1886. På denne tiden ble 30-40 ekteskap årlig oppløst ved skilsmisse. Antall skilsmisser har økt jevnt på hele 1900-tallet, med ekstra sterk vekst siden slutten av 1960-tallet. Fra 1965 til 1975 økte antall skilsmisser med hele 8 prosent i gjennomsnitt per år.

På midten av 1970-tallet passerte antall skilsmisser for første gang 5 000 og siden 1990 har tallet ligget stabilt på litt over 10 000.

Flest skilles etter 4 til 8 år

Ekteskapets varighet ved skilsmissen har gått jevnt nedover, fra 17 år på 1950-tallet til om lag 14 år i dag. Flest blir skilt 4 til 8 år etter vielsen. For ekteskap som har vart lenger enn 30 år har ikke skilsmisseratene endret seg mye.

Blant de som ble gift i 1950 hadde bare 11 prosent skilt seg etter 45 år. Til sammenlikning tok det bare seks år før de som giftet seg i 1989 hadde oppnådd en høyere andel skilte, 13 prosent.

Flere separasjoner enn skilsmisser

Antall separasjoner ligger vanligvis noe høyere enn skilsmissetallet da noen separerte gjenopptar ekteskapet etter en viss tid, mens andre forblir separert resten av livet, dvs uten å skilles. Antall separasjoner har stort sett økt parallelt med skilsmissene. Fra midten av 1960-tallet og frem til i dag har det gjennomsnittlig vært 1 600 flere separasjoner per år enn skilsmisser. Det høyeste tallet på separasjoner ble registrert i 1990, med nesten 13 000.

Kilder: Historisk statistikk, Skilsmisser i Norge 1886-1997, Ekteskap og skilsmisser