7000 kroner mer i året for bompengepassering i morgen- og middagsrushet

Fra mandag 1. februar innføres rushtidsavgiften i Bergen. Bompassering mellom 06.30 og 09.00 og mellom 15.00 og 17.00 vil koste 36 kroner med 20 prosent rabatt, mot 20 kroner i dag. Ellers blir avgiften 15 kr. Bompengestasjonen på Nye Nygårdsbro. Foto: Bergensprogrammet.

Fra mandag 1. februar innføres rushtidsavgiften i Bergen. For de mest uheldige, med bompassering både morgen (06.30-09.00) og middag (15.00-17.00), blir kostnadene for 200 arbeidsdager 15 000 kroner året, eller 7000 kroner mer enn i dag.

Dette vil gjelde blant andre folk bosatt i Årstad bydel som jobber i Sandviken/Åsane eller Laksevåg/Loddefjord. Avgift per dag vil med 20 prosent rabatt øke fra 40 til 76 kroner.

I rushtiden mandag til fredag blir taksten 45 kroner for liten bil og 90 kroner for stor bil. Utenom rushtiden blir taksten 19 kroner for liten bil og 38 kr for stor bil. Med maksimalt 20 prosent rabatt blir prisene 36 og 72 kroner i rushtiden, og 15 og 30 kroner utenfor rushtiden. I dag betaler man med 20 prosent rabatt 20 kroner hele døgnet for liten bil. Man vil fra 1. februar spare 5 kroner for hver passering utenfor rushtiden og må betale 16 kroner mer i rushtiden.

De som kan bestemme tiden selv for bompassering og har 20 prosent rabatt vil spare 100 kroner måneden. De som må kjøre inn i bomringen i rushtiden, må ut med 320 kr mer enn i dag i måneden. Må man passere bomring både i morgen- og middagsrushet, blir avgiften 7000 kroner høyere i året.

Økning tilsvarer Skysskort hele året

For en knapp femhundrelapp mer, 7450 kroner, får man to halvårskort for to soner hos Skyss. For en del er det ikke et alternativ, for andre kan økningen i avgiften være det som gjør at man blir kollektivreisende.

En av fem innretter seg om morgenen

Beregninger indikerer at om lag 20 prosent av trafikantene som gjennomfører sine reiser tett opp til takstendringstidspunktene, vil tilpasse seg slik at de reiser i halvtimen før eller etter perioden med høyere takst. For trafikantene som normalt gjennomfører sine reiser i tidsrommet fra 07.00 til 08.30 om morgenen eller mellom 15.30 og 16.30 om ettermiddagen, er det ikke ventet at overføringseffekten er like sterk. Den såkalte avvisingseffekten som følge av høyere bompengetakst i denne perioden er ventet å være om lag 5 prosent.

Mindre køkjøring

Hovedmålet med tidsdifferensieringen er å redusere trafikken i perioder med de største køproblemene. En demping av trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet kan gi mindre køkjøring, og dermed mindre utslipp.

Bedre luftkvalitet og mindre køkjøring

Årsmeldingen om luftkvalitet i Bergen 2013 pekte på at biltrafikk er den viktigste kilden til luftforurensing. Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune foreslo på bakgrunn av dette innføring av tidsdifferensierte bompenger. Saken var til behandling i Stortinget i desember, og det ble vedtatt at tiltaket kan innføres.

To års prøveordning

Departementet legger til grunn at det etter to år med tidsdifferensiering skal gjøres en evaluering av konsekvenser og virkninger av ordningen.

Takster i bomringen i Bergen fra 1. februar:

Lette kjørertøy

Mandag til fredag kl. 06.30-09.00 og 14.30-16.30: kr. 45

Mandag til fredag utenom rush og lørdag til søndag: kr. 19

Tunge kjøretøy

Mandag til fredag kl. 06.30-09.00 og 14.30-16.30: kr. 90

Mandag til fredag utenom rush og lørdag til søndag: kr. 38

Dagens ordning med rabatt på 20 prosent for trafikanter med betalingsbrikke og lokal avtale med forskuddsbetaling av kr. 2000 blir videreført. Med lokal avtale og etterskuddsbetaling blir det gitt 10 prosent rabatt. Timeregel og passeringstak blir videreført som i dag.