Kan du tenke deg å gjøre en frivillig innsats på Haraldsplass?

Frivillige gjør en stor innsats på Haraldsplass. Nå har man plass til flere som kan tenke seg å bruke noe av fritiden sin til viktige og meningsfylte oppgaver. Foto: Haraldsplass.

Nå har du muligheten til å melde deg til tjeneste som frivillig på Haraldsplass. Oppgavene er mange. Det kan være alt fra å slå av en prat, hente og levere bøker på sykehusbiblioteket, hjelpe med mat servering og skape trygghet, ved å følge pasienter og pårørende til og fra ulike avdelinger.
Haraldsplass Diakonale sykehus på Årstadvollen har mange frivillige. Her bruker studenter, unge arbeidstakere og pensjonister fra ulike yrkesgrupper fritiden til givende og nyttig arbeid. De frivillige jobber både på selve sykehuset, ved Sunniva Klinikk og andre avdelinger. De gir hjelp og støtte i hverdagen, og kan være med på å minske fokus på det syke, og understreke det som fortsatt er friskt og være med å gi bedre livskvalitet. Kvinner er i flertall, og det er flest pensjonister som har tid til overs og lyst til å gjøre en ekstra innsats.

Hva gjør de frivillige medarbeiderne?

Noen frivillige er i dagavdelingen der de samtaler med pasientene eller hjelper med praktiske gjøremål. Andre blir brukt i kontortjenesten eller som sjåfører. På sykehusets andre avdelinger er også arbeidsoppgavene for de frivillige mange: Samtale, lesing, holde i hånden, sitte hos en pasient for å avlaste familien, følge til undersøkelser eller avdelinger, kjøre rundt med kiosk- og bibliotektralle, borddekking, blomsterstell, kontorhjelp, trivselsfremmende og miljøskapende tiltak som kulturtiltak, vaffel- og kaffekos, turer i parken, følge til sykehuskirken, m.m.

Sykehuset har sin frivillighetskoordinator som samordner arbeidet. Ønsker du å jobbe som frivillig, ta kontakt direkte med oss på telefon 56 97 96 00 mellom kl. 12.00-15.00 eller send en e-post

Siden oppstarten i 1993 inkluderte Sunniva Hospice frivillige i sitt arbeid i omsorgen for pasienter og pårørende i deres hjemmemiljø. Her er frivillige «vakt» slik at pårørende kan få en frikveld. Man kan bl.a. lese, gå ærend, lage middag eller bare være sammen med den syke.

Opplæring

Sykehuset gjennomfører årlig to 12- timers kurs for frivillige medarbeidere. I tillegg får de jevnlig veiledning i grupper og enkeltvis av leder. Intervju og kursing før de får delta i tjenesten ved sykehuset er helt nødvendig. Klare underskrevne avtaler likeså. «Kompetanse med hjertevarme» er like aktuell her! Tilbakemeldingene fra de frivillige er at de opplever å være den sykes «hender og føtter», det er en rik og utfordrende tjeneste å få være i.

Haraldsplass har også andre aktiviteter der frivillige gjør en stor innsats:

Sykehus – menighet

Samarbeid sykehus – menighet har fra oppstarten i 1999 tilbudt pasienter som er mer alene enn de selv ønsker, en frivillig besøksvenn etter utreise. De frivillige har primært vært rekruttert fra menighetene, alternativt fra Røde Kors Besøkstjeneste eller Frivillighetssentraler. Det er videreformidlet kontakt med frivillige for mange hundre pasienter. Om lag 75 prosent av disse kontaktene er fulgt opp over tid.

Retreat Bergen

I Retreat Bergen er det frivillige medarbeidere som forbereder og leder retreatsamlinger med stillhet og bønn. Frivillige ordner også med måltidene på disse samlingene på Søsterhjemmet.

Diakonifellesskapet

Diakonissene har alltid brukt av fritiden sin i arbeidet for Bergen Diakonissehjem. Frivillige deltar som kirketjenere i forbindelse med gudstjenestene og gjør en stor dugnad for å arrangere årsmøte og andre arrangementer. De forskjellige misjonsforeningene i Diakonifellesskapet har arrangert basarer og møter og samlet inn betydelige beløp.