Ledigheten blant menn i Bergen er doblet siden våren 2013

Det er fortsatt et godt arbeidsmarked innen bygg og anlegg i Bergen. Her fra arbeidet med gang- og sykkelveien i Møllendalsveien.

4500 arbeidsledige bergensere kjemper om knapt 1800 ledige stillinger. På ett år er 1000 flere bergensere blitt arbeidsledig, forteller oversikten over registrerte arbeidsledige som Statistisk Sentralbyrå la frem i dag.

3 prosent av arbeidsstyrken er registrert helt arbeidsledige i Bergen; 3,6 prosent blant menn og 2,3 prosent blant kvinner. Sommeren 2014 var ledigheten blant menn 2,6 prosent og blant kvinner 2,5 prosent. For kvinner har altså den relative ledigheten gått ned.

800 flere ledige menn på ett år, 250 kvinner

Ved utgangen av november 2014 hadde Bergen 3520 registrerte arbeidsledige. Ett år senere har tallet økt til 4566. Det er mennene som har fått det vanskeligst på arbeidsmarkedet. På ett år har arbeidsledigheten blant menn økt med 800 personer, mot bare 250 blant kvinner.

Arbeidsledigheten var høyere sommeren 2014 enn senere på året. I juni 2014 var det 3813 arbeidsledige. Laveste ledighetstall de siste tre årene hadde vi i mai 2013, da bare 2932 bergensere var ledige. Da var ledigheten også mer jevnt fordelt mellom menn og kvinner:

Mai 2013: Ledige menn: 1693. Ledige kvinner: 1239

November 2015: Ledige menn: 3485. Ledige kvinner: 1399

På to og et halvt år er ledigheten blant menn nesten fordoblet i Bergen, mens den for kvinner kun har økt med 160 personer.

Best arbeidsmarked for kvinner

Dette gjenspeiler seg også i oversikten over ledige stillinger. Det er flest stillinger i yrker der det jobber flest kvinner.

For øyeblikket er det 1787 ledige stillinger i Bergen ifølge rubrikk.no

Nær 1200 av stillingene er faste, resten engasjementer, prosjekter og vikariater. De fleste stillingene er innen helse/sosial 530, bygg og anlegg/mekanikk 228, utdanning/undervisning/forskning 116, salg/markedsføring 110, økonomi/regnskap 104, administrasjon/kontor/personal 100, ingeniøryrker 82 og hotell/restaurant/reiseliv 60.

Haukeland universitetssykehus har flest ledige stillinger, 138, Haraldsplass 23 og Høgskolen i Bergen 18. Ellers er det mange ledige stillinger i bemanningsbyråer.