Snart er vi 280 000 bergensere

På syv år har innbyggertallet i Bergen økt med nærmere 30.000. Her er en del av byens innbyggere samlet på Landås bibliotek i november i fjor.

I høst passerer innbyggertallet i Bergen 280 000. Byen fikk innbygger nummer 250 000 i august 2008 og ligger an til å ha 300 000 innbyggere omkring 2022-24.

Ifølge foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå hadde Bergen 277 895 innbyggere ved årsskiftet. Det er en økning på nær 2800 innbyggere i 2015. De endelige tallene kommer senere på året. Hvis økningen blir stående, var den noe mindre enn de foregående årene. Befolkningsøkningen de siste årene er jevnt fordelt på fødselsoverskudd (flere fødsler enn dødsfall) og nettoinnvandring (større innflytting enn utflytting).

Befolkningsøkningen har ikke vært under 3000 de siste årene. Ved årsskiftet manglet vi 2105 innbyggere på 280 000. Med normal vekst burde Bergen derfor passere 280 000 innbyggere tidlig på høsten.

Bystyret har vedtatt å bosette 720 flyktninger i 2016 og 830 i 2017. I tillegg kommer 100 familiegjenforeninger årlig. Økt bosetting av flyktninger kan gi Bergen kommune flere innbyggere enn tidligere beregnet.

Økning i innbyggertallet de siste årene (endelige tall):

2009: 4549

2010: 3792

2011: 3370

2012: 4188

2013: 3999

2014: 3163

Trenger flere boliger

Økt befolkning betyr større behov for nye boliger i byen. Ved utgangen av november var det igangsatt arbeid med 2872 boliger i Hordaland. Det er det høyeste tallet siden 2010. Årlig beregnet boligbehov i Bergen er om lag 2000 nye boliger.