Influensaen er på vei. En av fem kan regne med å bli syk. Illustrasjonsfoto Photodune