Landås, Minde og Solheim for hundre år siden

Landås, Minde og Solheim for hundre år siden. Fotograf ukjent, fra arkivet etter Solhaug skole. Fotografiet er utlånt fra Bergen Byarkiv.

Dette fotografiet viser nordre deler av tidligere Årstad kommune i 1912 eller noen år senere. Nærmere 11 000 mennesker bodde i Årstad kommune da den 1. juli 1915, ble innlemmet i Bergen, men de aller fleste bodde i de bynære områdene Solheimsviken og Årstad. Landås, Minde og Solheim var fortsatt spredt bebygget.

De første bygningene på Haukeland sykehus, nederst i høyre hjørne, ble tatt i bruk i 1912, så bildet må være tatt da eller noen år senere. Til høyre sees også tydelig gamle Haukeland hovedgård. Det lille huset til høyre for gården er ikke en del av gården, men sykehusets vaktstue. Nedenfor sykehuset ligger store åkre.

Ellers ser vi i forgrunnen Haukelandsvannet, der Haukelandshallen ligger i dag. Store sammenhengende jordbruksarealer preger landskapet på Landås.

NSBs verkstedshaller

Øst for vannet ligger NSB sine bygg på Kronstad som nå er en del av Høgskolen i Bergen.

Det er kommet en del hus ved Inndalsveien. Og Bjørnsons gate er ført frem til Kronstad stasjon. Videre østover går jernbanelinjen inn i tunnel under Haukeland, mens Ibsens gate fortsetter oppover mot sykehuset. Gaten fikk imidlertid ikke sitt navn før i 1916, samme år som de fleste andre gatene og veiene i området fikk sine navn.

I Fabrikkgaten, helt til høyre på bildet, har det kommet noen bygninger.

På Løvstakksiden er det spredt bebyggelse, i første rekke gårdsbygninger.

Ellers legger vi merke til at Løvstakken er så godt som fritt for trær.

Landås, Minde og Solheim for hundre år siden. Fotograf ukjent, fra arkivet etter Solhaug skole. Fotografiet er utlånt fra Bergen Byarkiv.

Landås, Minde og Solheim for hundre år siden. Fotograf ukjent, fra arkivet etter Solhaug skole. Fotografiet er utlånt fra Bergen Byarkiv.

Klikk for større bilde!