Hotell, messe- og konferansesenter i Solheimsviken

Solheimsviken får nytt hotell samt messe- og konferansesenter. Illustrasjon: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as og Metropolitan Workshops.

Arbeidet med å etablere tomt for bygging av hotell, messe- og konferansesenter i Solheimsviken har pågått siden høsten 2011.

Utfyllingen er i hovedtrekk ferdig. Dette er gjort ved å benytte «kortreist stein» fra utsprengningen på Haukeland Universitetssykehus. Det som nå gjenstår er oppbygging av kaifronter og nedlegging av diverse rør og kulvertføringer som skal gå gjennom tomten.

GC Rieber Eiendom venter på svar på søknad om en mindre reguleringsendring.

Vestibylen i det nye hotellet i Solheimsviken. Illustrasjon: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as og Metropolitan Workshops.

Vestibylen i det nye hotellet i Solheimsviken. Illustrasjon: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as og Metropolitan Workshops.

Setter Solheimsviken og Bergen på kartet

Planen er å etablere tre store messe- og konferansehaller som kan brukes separat eller som et hele. I tillegg etableres det flere mindre møte- og konferansesaler. Området blir et fleksibelt senter som kan brukes på forskjellige måter.

Her kan det holdes gallamiddag for 3000 personer eller konserter for 6000 personer. Man kan ta i bruk store ute- og kaiarealer og eventuelt supplere utstillerplass med ulike utvendige teltløsninger som har direkte forbindelse til messehallene. Det gir mulighet for å gjennomføre blant annet båtmesser med et allsidig tilbud som setter Bergen på kartet.

Oversikrtsbilde over området som skal bygges ut mellom Solhemsgaten og Bergen Helsehus. Illustrasjon: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as og Metropolitan Workshops.

Oversiktsbilde over området som skal bygges ut mellom Solhemsgaten og Bergen Helsehus. Illustrasjon: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as og Metropolitan Workshops.