Monteringen av Småpudden begynner 26. februar

Deler av brokar og fester som lages i Polen. Foto: Øystein Eide, NCC.

Gang- og sykkelbroen Småpudden, som skal forbinde Løvstakksiden med Møhlenpris, fraktes med båt fra stålverftet i Polen i slutten av februar. Damsgårdssundet vil bli stengt fem dager i forbindelse med montering av broen.

Dersom været klaffer, blir broen heist på plass i månedsskiftet februar-mars. Montering av brospennet skal etter planen starte 26. februar og være ferdig i løpet av første uken i mars. Etter dette vil det være et omfattende arbeid med å få på plass alle tekniske installasjoner for at broen skal kunne åpnes/lukkes trygt.

Stenger Damsgårdssundet

Damsgårdssundet må stenges under monteringen av broen. Dette arbeidet tar ca. fem dager, med en planlagt oppstart 26. februar. Det kan bli forsinkelser som følge av dårlig vær.

Seilingshøyde før og etter

Etter at Småpudden er montert, er seilingshøyden 4,5 meter. Båter lavere enn dette kan fritt seile under Småpudden fra 7. mars.

Åpner klaffene i mai

Interesserte kan gjøre seg klar til et spektakulært syn i mai. Fra da kan broklaffene åpnes, slik at større båter kan seile gjennom Damsgårdssundet.

Faste åpningstider fra sommeren

Fra i sommer kan større båter bestille åpning på gitte tidspunkt.

Broen vil åpnes på anmodning til faste tider 3-5 ganger i døgnet. Det opprettes et eget mobilnummer hos Vaktsentralen. Småpudden kan ikke åpnes ved høyere vindstyrke enn 10 meter i sekundet.

Deler av brokar og fester som lages i Polen. Foto: Øystein Eide, NCC.

Deler av brokar og fester som lages i Polen. Foto: Øystein Eide, NCC.

Fundamentene som broen skal monteres på er allerede klare. Foto: Frode Krydsby, Bergen kommune.

Fundamentene som broen skal monteres på er allerede klare. Foto: Frode Krydsby, Bergen kommune.

Dette er kranen som skal løfte elementene fra båten og sette hvert enkelt på eksakt riktig plass i Samsgårdssundet. Foto: Eide Lift.

Dette er kranen som skal løfte elementene fra båten og sette hvert enkelt på eksakt riktig plass i Damsgårdssundet. Foto: Eide Lift.