Studentpris til Karoline Kalstveit for fremragende arkitektur

Karoline Kalstveit (Falsens vei) har vunnet pris på 20 000 kroner for beste studentoppgave ved Bergen arkitektskole. Hun er medieutdannet, men forlot journalistikken og utdannet seg til arkitekt ved Bergen arkitekthøyskole.

Karoline Kalstveit (Falsens vei) har vunnet prisen for beste studentoppgave ved Bergen arkitektskole for et prosjekt på Unstad i Lofoten. Prisen på 20.000 kroner ble delt ut av eiendomsforvalter Maria Williams fra Statsbyggs regionkontor vest.

Statsbygg deler ut seks studentpriser hvert år, to av dem i Bergen, for arkitektur ved Bergen arkitektskole og ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen for interiørarkitektur. Formålet med Statsbyggs studentpris er å stimulere til eksperimentelle og nyskapende studier av arkitektur fra framtidige generasjoner av arkitekter.

Karoline Kalstveit (født 1984) er fra Skjold i Rogaland og er nå arkitekt i Origo arkitektgruppe. Hun er diplomkandidat fra International Baccalaureace på St. Olav videregående skole i Stavanger, og har vært utvekslingsstudent ved el coligo La Esperanza i Valencia i Venzuela. Hun har også friluftsutdannelse ved havlinjen på Lofoten folkehøgskole.

Fra journalistikk til arkitektur

Kalstveit gikk på tredje kull på Nynorsk mediesenter i 2005/06. Hun hadde ekstern praksis i NRK Rogaland, men flyttet til Bergen og var vikar i NRK Hordaland mens hun studerte. Kalstveit var også innom TV2 en sommer. Hun hoppet av journalistikken og utdannet seg til arkitekt ved Bergen arkitekthøyskole.

Fysiske og psykologiske barrierer

I diplomprosjektet sitt på Bergen arkitektskole har Kalstveit studert fysiske og psykologiske barrierer på tettstedet Unstad. På grunnlag av disse barrierene har hun utformet enkle tiltak som kan stimulere til ny bruk av landskapet og nye møter mellom mennesker.

– Selv om tiden tvinger seg på Unstad, framstår bygda på mange måter som en anakronisme, med en sterk iboende motstand mot endring både i samfunnet, i den byggede strukturen og i landskapet, skriver Kalstveit i oppgaven.

Gjerdeklyvere

Kalstveit foreslår ulike tiltak som kan bidra til å skape kontakt mellom mennesker på tvers av grenser og barrierer – blant annet å bygge «innmarksnaust», som kan leies ut til turister eller brukes som for eksempel leskjul eller til oppbevaring av arbeidsredskaper. Et annet tiltak som foreslås er såkalte gjerdeklyvere, som inviterer folk til å klatre over de mange gjerdene i området.

Utfordrer etablerte forståelser

Juryen er imponerte over Kaltveits enkle, men effektive virkemidler.

-Karoline Kalstveits oppgave bygger på en nyansert og grundig forståelse av liminalitet (overganger) og av barrierer på stedet, og utfordrer etablerte forståelser og barrierer ved å bruke enkle og kreative virkemidler», mener juryen. «Prinsippene er elegante, og kan lett tenkes overført til ulike steder og til inngrep i ulike målestokker».