Erleveien. Skisse av prosjektet tegnet av Smedsvig Landskapsarkitekter.