Sekundærstasjonen i Erleveien skal rives og erstattes med bygg med boliger samt butikklokale på 1000 kvadratmeter.