Får ikke fjerne industribygg før plan om ny bebyggelse er godkjent

Slik så det ut på eiendommen før Glassmester Kjelstrup Olsens industribygg ble revet. Kjelstrup Olsen ønsket å bygge høyhus på eiendommen, men kommunen ville ikke gi rivningstillatelse før rammetillatelse for nytt tiltak forelå.

Kommunen ved Etat for byggesaker og private saker har avslått søknad om riving av glassmester Kjelstrup Olsens industribygg på 1600 kvadratmeter på Mølleneset ved utløpet av Møllendalselven. Ulsmågveien 35 AS, 100 % eid av Kjelstrup Olsen Eiendom AS, ønsker å rive bygget og rydde tomten, der planen er å bygge høyhus. Kommunen har imidlertid avslått søknaden om å demontere industribygget før godkjent bebyggelsesplan er klar.

Ifølge kommunedelplanen for Store Lungegårdsvannsøndre del skal tillatelse til igangsettelse av riving ikke gis før rammetillatelse for nytt tiltak foreligger. Parkering på rvings- eller branntomter tillates ikke. Dette betyr at det må foreligge godkjent rammetillatelse for nybygg før det kan gis igangsettelse til riving.

Byrådet behandler klagen

Det er sendt inn klage over avslaget på demontering av industribygget og rydding av. Byrådet behandler klagen torsdag 25. februar. Saken går deretter videre til Komité for miljø og byutvikling.

 

 

Høyhuset på Mølleneset slik glassmester Svein Kjelstrup Olsen ønsker det. Saken er til behandling i Kommunaldepartementet. Foto: Opus.

Høyhuset på Mølleneset slik glassmester Svein Kjelstrup Olsen ønsker det. Saken er til behandling i Kommunaldepartementet. Foto: Opus.

Høyhusplaner i 11 år

Glassmester Svein Kjelstrup Olsen har arbeidet for høyhus på tomten siden 2005. Det opprinnelige forslaget var et 70 meter høy hus på 22 etasjer. Siden ble bygget nedjustert til 15 etasjer.

Bystyret har sagt ja til høyhus, mens Statsbygg (pga nærheten til den nye kunsthøgskolen), administrasjonen i kommunen og fylkeskommunen har vært negativ. Saken er nå til behandling i Kommunaldepartementet.