Høyhuset på Mølleneset slik glassmester Svein Kjelstrup Olsen ønsker det. Saken er til behandling i Kommunaldepartementet. Foto Opus.