Bergens Turnforenings sølvjenter. Foto Bergens Turnforening.