Ny post med 34 senger åpner i Bergen helsehus 1. mars

Bergen helsehus åpner ny sengeavdeling med 34 plasser 1. mars. Foto Katarina Lunde, Bergen kommune.

Tirsdag 1. mars åpner ny sengepost med 34 senger i Bergen helsehus i Solheimsgaten. Dette er en helt ny tjeneste som kommunen er pålagt å ha: Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnenhet.

Enheten er beregnet på pasienter som trenger observasjon og behandling i få dager. Hovedgruppen vil være pasienter med infeksjoner (som lungebetennelse) og pasienter som trenger oppvæsking (tilførsel av væske).

Ikke blålyspasienter

Tilbudet er for pasienter som er så dårlige at de ikke kan sendes hjem fra fastlege eller legevakt, eller pasienter som hjemmesykepleien ikke kan gi et tilbud i eget hjem. Pasienter som er så syke at de kommer med blålys, skal ikke benytte tilbudet ved Bergen helsehus, men disse vil bli sendt til sykehus som tidligere.

Pasientgruppene

Fastleger og legevakt kan legge inn pasienter på den nye sengeposten på Bergen helsehus. Tilbudet gjelder pasienter over 18 år som kan behandles i kommunen, og ikke trenger innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Dette er blant annet pasienter med:

 • Stabile brudd og bløtdelsskade/hevelser
 • Hud- og sårproblemer
 • Urinveisinfeksjoner og urinretensjon
 • Forstoppelse
 • Diabetes med døgnkontinuerlig behov for oppfølging
 • Funksjonssvikt som ikke krever behandling på sykehus
 • KOLS og lungebetennelser som trenger medisinsk behandling
 • Akutt sterk svimmelhet
 • Migrene som ikke stoppes med pasientens faste anfallsbehandling
 • Halsinfeksjoner
 • Hjerte- karsykdommer der det er kjent hjertesvikt, hypertensjon eller atrieflimmer

Plassene vil også bli benyttet til pasienter i palliativ behandlingsfase (livets avslutningsfase) som har behov for tilpasning av smertebehandling eller for oppfølging av væske- og næringsinntak.

fixbil