BKK 1.3 Veteran kvinner ble vunnet av Solveig Rørosgaard fra Møllendal. Foto Karina Koller Løland