Løvstakkens Jægerkorps i gang med marsjeringssesongen

12 staute gutter og jenter stilte under Løvstakkens Jægerkorps sin fane første marsjeringsdag 2016, søndag 6. mars. Foto: Løvstakkens Jægerkorps.

Søndag 6. mars hadde Løvstakkens Jægerkorps sesongens første oppstilling. 12 staute gutter og jenter, likt fordelt mellom gutter og jenter, stilte under Løvstakksfanen første marsjeringsdag 2016. – Dette er ikke et antall vi er fornøyd med og vi innser at vi har hardt arbeid foran oss for å løfte korpset i både kvantitet og kvalitet i løpet av sesongen, skriver sjefen i 2016-sesongen, Kim Daniel Haugen, på korpsets Facebook-side.

– Det var veldig gledelig å se igjen dere som kom og var med på sesongåpningen, både dere med uniform og dere uten. Og ikke minst var det fantastisk å se et trettitals antall buekorpsvenner på sidelinjen for å følge oss på vår første marsjeringsdag. Det er alltid gledelig å treffe både gamlekarer, damegarden, foreldre, naboer og rævadiltere. Dette er noe vi setter stor pris på, så vi håper å se dere igjen på skoleplassen til både eksersis og marsjering gjennom sesongen, skriver Kim Daniel Haugen.

De tre foregående årene har henholdsvis 17, 15 og 14 stilt på første marsjeringsdag. Antallet har stort sett økt med et par stykker utover i april.

Start i 1903, nedlagt i 1918

Løvstakkens Jægerkorps ble stiftet 11. mai 1903 og ekserserte frem til 1918 før det da ble nedlagt. Man kjenner ikke til detaljer fra oppstarten i 1903 og heller ikke årsaken til hvorfor jægerkorpset ble nedlagt i 1918, men man antar at dette var grunnet dårlig medlemsoppslutning.

Uniformeringen til Løvstakkens Jægerkorps har helt fra 1903 bestått av hvite skjorter og sorte bukser med hvite og grønne striper. Korpsets medlemmer var arbeidersønner og økonomien ikke den sterkeste, noe som resulterte i hvite skjorter som uniform.

Ny start i 1928

I 1928, ti år etter nedleggelsen, ble Løvstakkens Jægerkorps blåst liv i av tidligere soldat Johannes Ludvigsen som også var korpsets sjef i perioden 1928-1930. Nå ekserserte jægerkorpset på Løvstakksiden og i Solheimsviken helt frem til krigen brøt ut. Som følge av krigen innstille korpset alle sine aktiviteter i perioden 1941-1944. Etter krigen var det gode tider for medlemsoppslutningen til korpset og enkelte år kunne en stille flere hundre til oppstilling på Dongen.

Fanen fra 1961 fortsatt i bruk

I 1961 ble jægerkorpset tildelt ny fane ved Eldre Løvstakksgutters Forening og denne fanen er fremdeles i bruk blant de aktive over 50 år senere. I 1966 begynte man å merke den moderne tid og medlemsoppslutningen falt betraktelig og Løvstakkens Jægerkorps sto på linje for siste gang på mange år.

Ny start i april 1999

I 1999 ble det arbeidet for å gjenoppta jægerkorpset. Det var Løvstakksgutten Per Jacobsen som var initiativtaker til etableringen og inkluderingen av jenter. Rekrutteringen av barn og ungdommer startet tidlig i 1999, og allerede i april var korpset i gang med eksersis på skoleplassen til Ny Krohnborg skole. Damegarden ble også etablert og sydde uniformer både dag og natt for å få dem klar til stiftelsesdagen 11. mai. Og 17. mai 1999 stilte Løvstakkens Jægerkorps 35 gutter og jenter på linje i stilige uniformer.

I 2000 stilte hele 72 gutter og jenter på skoleplassen 17. mai og korpset var blant byens største. Første delen av 2000-tallet fremsto Løvstakkens Jægerkorps som et solid korps med god kvalitet og flinke offiserer med sterkt samhold. Medlemsantallet varierte noe mellom 40 og 70 medlemmer hver sesong.

Siden 2008 har jægerkorpset vært preget av hyppige offisersbytter og synkende medlemsantall og stabiliteten fra første halvdel av 2000-tallet er borte. (Wikipedia)