Årstad bydel har større andel fattige forsørgere, flere lungekrefttilfeller og stor forskjell i levealder emn i landet som helhet