Montering av Småpudden utsatt til over påske

Småpudden monteres over påske. Slik vil den ta seg ut åpen. Illustrasjon: Rambøll.

Folk med båt i Store Lungegårdsvann og innerst i Solheimsviken kan ta båten på påskeutflukt ut og inn Damsgårdssundet som planlagt. Monteringen av Småpudden tar til først etter påske.

Fortsatt klafftesting i Polen

Verftet i Polen jobber nå for fullt med å teste klaffene til Småpudden. Dette arbeidet gjør at monteringen av Småpudden ikke skjer før etter påske.

Ettersom monteringen av Småpudden først tar til etter at påsken er ferdig, er Damsgårdssundet åpent for ferdsel med båt hele påsken.

Småpudden prøvemonteres i Polen. Foto Bergen kommune/NCC.

Småpudden prøvemonteres i Polen. Foto Bergen kommune/NCC.

Det er NCC Construction som bygger Småpudden bro. Kontraktsummen er på 71,1 mill. kroner. Den nye gang- og sykkelbroen er en del av Bergen kommunes områdeløft, og vil knytte bolig- og næringsområdene på bysiden og Nygårdsparken sammen med Løvstakksiden.

Broen bygges som en stålkassebro over fem spenn med hydrauliske klaffer i seilingsløp. Total lengde er 154 meter, hvorav klaffespennet utgjør 27 meter.

Fakta om Småpudden:

Seilingshøyde lukket ca. 4,5 m
Seilingshøyde omtrent som Gamle Nygårdsbro
Seilingsbredde åpen 20 m
Total lengde 154 m
Bredde varierer fra 6,4 – 8,8 m
3 meter sykkelbane og 2 meter gangbane
Formet som en Z med 5 spenn