Anna Lan Meland Lysebo fra Baune på landslagsskole

Anna Lan Meland Lysebo fra Baune jenter født 2001 deltar på landsdelssamling i Trondheim fra torsdag til søndag.

Anna Lan Meland Lysebo fra Baune jenter født 2001 er uttatt til landsdelssamling for gutter og jenter 14-15 år i Trondheim fra torsdag 31. mars til søndag 3. april.
Samlingen er en del av Norges Fotballforbunds landslagsskole. Skolen har som intensjon å kartlegge og skolere opp landslagsaktuelle spillere. Målet er at en etter endt samling kommer hjem til klubben enda mer motivert og inspirert, og at man har klar forståelse av hvilke krav som stilles til en aldersbestemt landslagsspiller.
– Det at du er tatt ut betyr at du blir ansett som en av Norges mest lovende spillere i ditt kull, men det er kvaliteten på de daglige treningsøktene de neste 10 årene som avgjør hvor god du blir til slutt! Skriver Baune på sin Facebook-side.