Gratis frokost på Årstad vgs fra høsten

Fra skolestart i høst blir det gratis skolefrokost for alle elevene på Årstad vgs.

Fra høsten blir det gratis frokost for alle elevene på Årstad vgs. Det er Utvalg for opplæring og helse i Hordaland fylke som har sluttet seg til fylkesrådmannen sitt forslag om å bevilge en million kroner til skolefrokost  fra skolestart i høst. Utvalget er positive til å utvide ordningen med skolefrokost på et senere tidspunkt dersom prosjektet er vellykket.

Fylkestinget satte på møtet i september i fjor av en million kroner til prioriterte skoler med frafall. En spørreundersøkelse blant de videregående skolene viser at det er flere skoler som har hatt eller har ordning med frokostservering. Alle ser fordeler vet at elevene får et tilbud om god og næringsrik mat før arbeidsøktene på skolen. På bakgrunn av krav i Regional folkehelseplan blir det satt krav til fylkeskommunen om å arbeide for å etablere sunne matvaner i skolene/skolekantinene etter nasjonale anbefalinger.

Frokost bra for helse og fellesskap

Helsedirektoratet gjennomførte i 2013 en undersøkelse om mat og måltider i videregående skole. I oppsummeringen blir det understreket den unike læringsarenaen skolen er, og hvor viktig den er i et helsefremmende og forebyggende aspekt. Skolemåltidet blir trukket frem som en faktor av miljøskapende verdi, samtidig som det har betydning for helse, trivsel og læring.

Gjennom tilrettelegging for velorganiserte og sunne måltider som inkluderer alle, kan skolen bidra til at unge får gode muligheter til å et helsefremmende og godt kosthold som de tar med seg videre i livet Dette kan bidra til å redusere sosiale forskjeller i kosthold.