Kirkekaffefestival på Årstadhøyden

Vedlagt bilde til fritt Noen av dem som er med og arrangere festival 22. mai. Foto: Årstad menighet.

Søndag 22. mai ønskes det velkommen til hagefest i nabolaget på Årstadhøyden. Da avsluttes feiringen av Årstad kirke 125 år med en uformell hagefest, på plenen foran Årstad kirke. Etter pinsefestgudstjeneste kl.11 inviteres store og små til å hygge seg med kaffe, mat, leker og underholdning ved lokale artister. Samtidig er det åpen kirke med ulike aktiviteter.

Kirke for hele nabolaget
For noen er den bare et bygg man går forbi, for andre er Årstad kirke et velkjent sted for gudstjeneste og korøving. Nå inviteres alle naboer til å ta mer eierskap til signalbygget på Kronstadhøyden.

– Vi ønsker at hele nabolaget blir med og gjør Årstad kirke til sin!
En entusiastisk sogneprest Signe Sandberg har visjoner for kirken. Hun ønsker at alle som bor i Kronstadområdet skal vite at de har bruksrettigheter til Årstad kirke.
– Den norske kirke har en ganske fasttømret bruk av kirkebygg og ansatte. Derfor har Årstad gudstjeneste hver søndag og begravelser, dåp og vielser i et gjenkjennbart mønster. Men hvordan kan kirken virkelig bli «vår»?
Sognepresten spør seg om det finnes behov som ikke blir tatt på alvor. Er det naboer som kunne ønske å bidra i arbeidet men som ikke slipper til? Når menigheten ut med informasjon om alle sine tilbud og arbeidet som pågår?

Møter folk på gaten
For å få svar skal medarbeiderne i menigheten snakke med folk. Om ettermiddagen 18.mai, fra kl.13-17, skal de ha stand utenfor kirkebygget.  Der håper ansatte og menighetsrådsmedlemmene å komme i prat med naboer og andre tilknyttet Årstad kirke.
-Vi vil spørre hva de savner og ønsker seg, og hvordan de kan være med på å gjøre kirken til en møteplass og en ressurs for hverdag og fest i en ny tid.
Selvsagt inviteres det også til den nye kirkekaffefestivalen 22.mai.

– Takket være gode frivillige naboer og lokale sponsorer inviterer vi til et flott gratis arrangement for store og små. Vi gleder oss og håper mange benytter anledningen til å bli bedre kjent både med hverandre og kirkebygget!

Det oppdateres nytt om arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/200281053697724/