Da Bergen skulle bli best av norske storbyer på service

Presentasjon av serviceerklæringene skjedde på en pressekonferanse i Årstad Offentlige Servicesenter. Fra venstre: Bydelsdirektør i Årstad bydel, Ågot Himle, byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen og byråd Nils Arild Johnsen. Foto: Rune Jenssen.

I 2002 skulle Bergen bli best av norske storbyer på service. Da nye politiske koster overtok, forsvant det ambisiøse prosjektet. Ettertiden har vel vist at man skal være litt forsiktig med å si at man skal bli bedre enn alle andre.

Byrådet hadde satt i gang et fornyelsesprogram for Bergen kommune som gikk ut 2003. Målsetting var ambisiøs: Bergen skal bli best på service. Prosjektet het BABY 2003, som var en forkortelse for “Best Av BYene i 2003”.

– Vi har satt opp en rekke prosjekter og tema vi vil jobbe videre med for å nå målsettingen ”best av byene”. Dyktige og engasjerte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå en slik målsetting. Derfor legger vi stor vekt på brukernes og medarbeidernes tilfredshet. Fornøyde medarbeidere yter bedre tjenester overfor befolkningen, sa byråd Anne Gine Hestetun høsten 2002.

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen og byråd for service, utvikling og tekniske tjenester Nils Arild Johnsen presenterte på en pressekonferanse noen av de mange serviceerklæringene Bergen kommune hadde laget. Presentasjonen foregikk på Årstad Offentlige Servicesenter i Solheimsviken. Serviceerklæringene fortalte innbyggerne i Bergen hvilke tjenester de hadde krav på og hva de kunne forvente av kommunens tjenester. Erklæringene fortalte også hvor en skulle henvende seg.