Demning og foss i miniatyr på Grønnestølen

På Grønnestølen ligger to demninger med noen meters mellomrom og med såpass høydeforskjell at vannet fra den øverste demningen kaster seg utfor og lager et fossestryk over hele demningens bredde

Løvstakksiden er fattig på elver, og det som fins av dem gjør lite av seg. Fordi fjellet er så bratt, forsvinner vannet raskt etter regnvær. Ved Grønnestølsveien 56, like nedenfor det over 200 år gamle våningshuset på Nygård, får man imidlertid et glimt av en av elvene. Her er det nemlig bygget opp to demninger med noen meters mellomrom og med såpass høydeforskjell at vannet fra den øverste demningen kaster seg utfor og lager et fossestryk over hele demningens bredde.

I den nederste demningen renner vannet gjennom og lager en liten foss. Demningene er bygget av betong og kledd med naturstein, noe som også er tilfelle med nordsiden av elveløpet. Grønnestølsveien 56 er for øvrig kledd med samme type stein.

Elven går langs en hyppig benyttet gangvei, og for de som ønsker å ta en pust i bakken, er det mulig å sette seg ned på en benk. Man skal lete langt etter tilsvarende idyller som denne.