«Propellen», minnesmerket om 130 års skipsbyggingshistorie i Solheimsviken

«Propellen» er laget av Eva Karin Fremstad og symboliserer at tiden aldri står stille. Foto fra 2002.

I 2002 fikk Solheimsviken Næringspark sitt kulturhistoriske minnesmerke, «Propellen». Kjell Sørensen, fagforeningsleder ved Bergen Mekaniske Verksteder i Solheimsviken, stod for den høytidelige avdukingen. Eva Karin Fremstad hadde den kreative utførelsen. Ferskvann spruter opp fra tre dyser og sørger for at propellen går rundt. Det stiliserte skipet bærer navnet «Oslo».

Ideen til minnesmerket ble unnfanget av Gunnar Mikkelsen, initiativtaker til Bergen Maritime Vernelag, og Christian Rieber, styreformann i G. C. Rieber Fondene På oppdrag fra G. C. Rieber Fondene stod Eva Karin Fremstad for den kreative utførelsen av minnesmerket. Plasseringen ved den tidligere beddingen skal symbolisere den tidligere aktiviteten i området.

Minnesmerket ble reist for å sette fokus på virksomheten i Solheimsviken i gamle dager. BMV var i sin tid den største arbeidsplassen i Bergen. Fra 1855, da BMV ble stiftet, og frem til 1985 ble det bygget og levert 317 skip fra verkstedet. De fleste var bygget or bergenske redere. Den posisjonen verkstedet hadde i folks bevissthet påvirket kulturen i store deler av befolkningen i området og var av stor betydning for næringslivet i Bergen. Det maritime miljø og den faglige stolthet var avgjørende for at Bergen utviklet seg til landets største sjøfartsby.

Respekt og anerkjennelse

Med «Propellen» ønsket G. C. Rieber Fondene å gi uttrykk for anerkjennelse og respekt for titusener av arbeidstakere som hadde sin krevende arbeidsplass i Viken.

Den roterende propellen symboliserer at tiden aldri står stille. Solheimsviken Næringspark har i dag like mange arbeidsplasser som da det ble bygget skip. Mange nye arbeidsplasser kom da legevakten og en rekke andre helsefaglige avdelinger flyttet inn i det moderniserte og utvidete Utrustningsbygget som nå bærer navnet Bergen Helsehus.