Lokalhistorie stod sentralt for Årstad senioruniversitetet

Møte i interimstyret i Årstad senioruniversitet i 2004. Fra venstre rundt bordet Jack Tuft (formann), William Sjursen, Åsta Wiederstrøm, Karin Nystøl, Ragnhild Hauge, Jørgen Bøe, Solfrid Sæle Lunde og Else Karin Leikvoll Gundersen. Gerd Kulseth og Bjarne Tungodden var også med i interimstyret.

Årstad senioruniversitetet var et faktum i 2004. 16. februar kunne alle som har sikret seg medlemskort, følge den første forelesningen, kunne Årstadposten fortelle i nr. 1 2004.

På initiativ fra Årstad kulturkontor meldte syv frivillige, nysgjerrige og initiativrike pensjonister seg til å bidra med innsats for å starte opp og drive et senioruniversitet i bydelen. De frivillige pensjonistene etablerte et interimsstyre like før jul og begynte omgående arbeidet med å finne lokaler, kontakte foredragsholdere, jobbe med økonomi osv. Senere skulle det velges et permanent styre. Årstad senioruniversitet blir da en selvstendig stiftelse med egne vedtekter og driftsbudsjetter.

Fremdriften gikk med rekordfart, og allerede mandag 16. februar gikk første forelesning av stabelen i aulaen i Ulriken bydelssenter. Helge Jensen ble den første foredragsholderen. Han var en av forfatterne av boken ”Landås – fra lystgårder og husmannsplasser til drabantby” og fortalte om bydelens utvikling.

Lokalhistorie ble et sentralt tema i vårsemesteret. Senioruniversitetet hadde sine forelesninger på dagtid og var i første rekke beregnet på pensjonister som ønsket å utvide sin horisont og som samtidig føler behov for et sosialt fellesskap.

Startet i Bergen i 1997

Senioruniversitetet i Bergen ble startet høsten 1997, som en ideell sammenslutning etter mønster av  ”Universitetet for den tredje alder” (U3A), som oppstod i Frankrike og siden har spredt seg i Europa og andre verdensdeler. Mellom 300 og 400 kunnskapstørste mellom 60 og 90 år deltar på forelesningene.

– Kulturkontoret håper på at mellom 40 og 50 personer vil møte frem til foredragene i Ulriken bydelssenter? spurte Årstadposten.

– Vi er mer optimistiske og blir ikke overrasket over om det kommer hundre mennesker, sa Jack Tuft, formann for interimstyret til Årstad senioruniversitet. De andre medlemmene av interimstyret som var samlet til møte på organisasjonsrommet i Ulriken bydelssenter nikket tilbake. De var alle sikre på at de eldre i bydelen, og enda lenger, ville ta imot tilbudet med stor interesse.

– Mange eldre savner tilhørigheten i arbeidslivet og den faste hverdagen. Senioruniversitetet vil kompensere for denne følelsen ved å gi nytt liv i kunnskap om liv og lære. Dessuten er det en ypperlig anledning til å treffe gamle kjente i en uforpliktende og uformell atmosfære, sa Jack Tuft.

Årstad senioruniversitet skulle innledningsvis ta opp lokalhistoriske temaer. Senere ville en by på et bredt spekter av aktuelle emner innenfor det meste av historiske og aktuelle hendelser i vår verden. For eksempel om hva arkeologer kan fortelle om en fjern fortid, hvordan situasjonen er for våre vannressurser, forhold knyttet til alderdom, reiseliv, Bergensbrannen osv.

Senioruniversitet hadde sin siste forelesning for et par år siden.