Da Løvstakksiden menighet fikk «kinesisk» prest

Prosesjonen på vei inn i St. Markus kirke søndag 28. september 2003. Kirketjener Rolf Syversen bærer korset. Bak han følger sogneprest i Løvstakksiden menighet, Ådne Skiftun, daglig leder Solveig Sjursæther, domprost Ørnulf Elseth og dagens hovedperson, kapellan Arnulf Sandvik.

Søndag 28. september 2003 ble Arnulf Sandvik, den gang 39 år, innsatt som kapellan i den nye Løvstakksiden menighet. Innsettelsen foregikk under en festgudstjeneste i St. Markus kirke, der om lag 60 personer var til stede. Gudstjenesten åpnet med prosesjon inn i kirken. Rolf Syversen, kirketjener i St. Markus kirke, bar korset. Deretter fulgte sogneprest i Løvstakksiden menighet, Ådne Skiftun, daglig leder Solveig Sjursæther, domprost Ørnulf Elseth og kapellan Arnulf Sandvik.

Arnulf Sandvik under innsettelsen som ny kapellan i Løvstakksiden menighet søndag 28. september 2003.

Arnulf Sandvik under innsettelsen som ny kapellan i Løvstakksiden menighet søndag 28. september 2003. Til venstre domprost Ørnulf Elseth.

Ørnulf Elseth leste innsettelsesbrevet fra biskop. Så fikk menigheten høre den nye presten preke for første gang. Arnulf Sandvik går inn i tjenesten med forventninger Etter gudstjenesten var det festkirkekaffe i menighetssalen, med god mat og variert program.

Denne gruppen fra St. Sunnivakoret sang fra galleriet under innsettelsesgudstjenesten i St. Markus kirke. Koret hadde den gang fast øvingssted i St. Markus kirke. Kirken har avtale med koret om å delta med sangledelse og tidvis korsang.

Denne gruppen fra St. Sunnivakoret sang fra galleriet under innsettelsesgudstjenesten i St. Markus kirke. Koret hadde den gang fast øvingssted i St. Markus kirke. Kirken har avtale med koret om å delta med sangledelse og tidvis korsang.

Arnulf Sandvik fikk hovedansvar for barne- og ungdomsarbeidet og konfirmantene. Sammen med sogneprest Skiftun delte han gudstjenester og tjenesteuker med begravelser og vielser.

Bodde 17 år på Taiwan

Sandvik er født på Taiwan, der foreldrene var misjonærer. Han har bodd på Taiwan i til sammen 17 år og lærte ikke norsk for alvor før han kom hjem som syvåring. Barneskolen gikk han på Taiwan, ungdomsskolen i Norge. Moren kom fra Voss, og her bodde Arnulf Sandvik i syv år. Etter teologistudier drev han fra 1993 til -97 menighetsarbeid på Taiwan. Tilbake i Norge tok han praktikum og begynte som feltarbeider i en bydel i Oslo og hadde bl.a. med innvandrerungdom, nynazister og belastet ungdom å gjøre.

De tre siste årene før Arnulf Sandvik kom til Løvstakksiden arbeidet som prest i Flatanger i Nord-Trøndelag. Han ønsket imidlertid å komme tilbake til byen og så på Løvstakksiden som en spennende menighet med utfordrende oppgaver. Dessuten var det kort vei til mor og søsken på Voss.

Arnulf Sandvik har likt seg godt på Løvstakksiden. Etter 13 har han fortsatt sitt virke i menigheten. Han har vært sogneprest etter at Ådne Skiftun gikk av for aldersgrensen.