Knut Knaus blir navnet på Bergens nyeste kino

Nybygget til Kunsthøgskolen i Bergen (KHIB) blir tatt i bruk høsten 2017.

Rom 61, Munck og Knut Knaus blir navnene til galleri, kafé og kino/auditorium i Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) sitt nye bygg i Møllendalsveien. Ved fristens utløp var det kommet inn til sammen 56 navneforslag, fordelt på 24 forslag til kafeen, 18 forslag til galleriet og 14 forslag til kinoen/auditoriet.

Juryens vurdering av navnene:

Kafé: «Munck»

Navnet knyttes til stedets tidligere historie og folks bevissthet om stedet. Munck Cranes er navnet på virksomheten som var etablert på eiendommen der ny kunst- og designhøgskole nå er bygget. Navnet «Munck» klinger godt, og kan gjerne ta ulike former – Kafé Munck, «Muncken». Muntlig har også navnet dobbel betydning i forhold til kunstneren, selv om skrivemåten er forskjellig.

Galleri: «Rom 61»

Navnet klinger godt og viderefører navnet fra utstillingsrommet Rom 8 i Vaskerelven 8 til Møllendalsveien 61. Samsvarer også med Skilt- og navnegruppens anbefaling om å bruke nåværende adresser for KHiB i navngivning. Fra en av forslagsstillerne: «Rom 8 transformert og transcendert i Møllendalsveien 61. Vi tar med noe av det beste vi har».

Kino/auditorium: «Knut Knaus»

Juryen likte også klangen i navnet Knut Knaus. Navnet var egentlig forslått for kafeen, og var med i finalerunden der, men tapte for «Munck». Juryen synes navnet imøtekom de fleste evalueringskriteriene. Samtidig har navngivning av kinoer i Bergen også har en viss tradisjon for å bære personnavn: Magnus Barfot, Ole Bull, og nå Knut Knaus kino. Knut Knaus er kanskje ikke veldig kjent blant folk flest, men flere ved KHiB kjenner navnet. En av forslagsstillerne skrev en overbevisende begrunnelse:

Knut Knaus var overlærer i «Dekorativ Form» ved Bergen Kunsthåndverkskole fra 1954 til 1970. Han var utdannet arkitekt og blant mye annet, ansvarlig for utforming av de spesielle vinduene i det opprinnelige Munck-bygget som nå er historie. Hans mangfoldige virke og generøse personlighet kan stå som eksempel og inspirere til tverrfaglig samvær i den nye kafeen. I det sosiale samvær var han aktiv som visedikter og fremførte sine viser med glede.

Åpner høsten 2017

Arbeidene med bygget går som planlagt og antatt innflytning er mai 2017. Byggeprosjektet har pågått siden 2005 da arkitektkontoret Snøhetta vant den internasjonalt utlyste konkurransen. Siden den gang har bygningskonstruksjonen gjennomgått en rekke revisjoner for å redusere kostnadsnivået.